Opleidingen

KMO-portefeuille

Ontdek alle opleidingen en Konnektit momenten aangeboden door Konnektit.

Filter

ONLINE: VIP-traject: de hulpverlener als ondernemer

2022

Een hulpverlener die ondernemer wordt, ziet vaak heel wat uitdagingen op zijn pad verschijnen. Er zijn immers weinig opleidingen die je hierop voorbereiden. Psychologen, psychotherapeuten, bemiddelaars, ... krijgen in hun opleiding weinig tot geen informatie omtrent het runnen van een eigen praktijk. Hierdoor is het vaak een kwestie van trial & error. Wil jij 6 maanden als VIP ondersteund worden door Sonja Delbeecke om aan jouw praktijk te werken en zo een succesvolle ondernemende hulpverlener te worden, dan is dit traject iets voor jou.

Lees meer

Jaaropleiding Therapeutisch werken met Mindfulness en Compassie

start 3 oktober 2022

Mindfulness valt als methodiek niet meer weg te denken in het brede welzijnslandschap.

In deze jaaropleiding door Marco Alibertis wordt de focus gelegd op hoe je op een verantwoorde manier met mindfulness aan de slag kan gaan in de individuele praktijk. We vertrekken daarbij vanuit de basis die alle recente behandelingsvormen (zoals MBCT, ACT, …) met elkaar gemeen hebben, en je leert hoe je mindfulness op een verantwoorde en integratieve manier kan toepassen bij diverse cliënten en psychische klachten. Daarnaast zal er ook veel aandacht besteed worden aan het werken rond acceptatie en zelfcompassie, een onlosmakelijk onderdeel van een evenwichtige mindfulness praktijk.

Wil je kennismaken met mindfulness en compassietraining en dit toepassen op uitdagingen in je eigen leven, wil je jezelf versterken als mindful hulpverlener, wil je verantwoord en doelgericht mindfulness meditaties kunnen begeleiden en op mindfulness gebaseerde therapeutische technieken toepassen? 

Schrijf je dan zeker nu in!

Lees meer

Jaaropleiding Nutritional Psychology

start 4 oktober 2022

Voor wie op een holistische manier aan de slag wil met cliënten,
de bio-chemische basis van (geestelijke) gezondheid wil leren kennen,
wil leren hoe voedings- en leefstijlaanpassingen kunnen bijdragen aan de preventie en curatie van psychische problemen, is er deze Jaaropleiding Nutritional Psychology door Sabrina Marx.

De link tussen voeding en geestelijke gezondheid wordt immers steeds duidelijker. De afgelopen 30 jaar hebben we een beter zicht gekregen in het werkingsmechanisme van onze hersenen, darmen en de link daartussen. Desondanks zijn de aangeboden behandelingen in de praktijk niet erg veranderd. Er blijkt een grote kloof te zijn tussen wat de wetenschap al een tijd weet en de alledaagse praktijk. Deze jaaropleiding wil bijdragen aan het dichten van deze kloof door hulpverleners bekend te maken met recente wetenschappelijke bevindingen en ontwikkelingen in het werkveld.

Lees meer

Korte Training Dialectische Gedragstherapie

4 oktober + 18 oktober

Wil je graag met DGT (Dialectische Gedragstherapie) aan de slag bij mensen met (kenmerken van) een borderlinepersoonlijkheidsstoornis of een emotieregulatiestoornis, of bij adolescenten die in de knoop zitten met emoties en emotieregulatie?

Dialectische Gedragstherapie (DGT) is een derde generatie gedragstherapie waar de nadruk ligt op het aanvaarden van wat er is in het hier en nu. De dialectiek bestaat uit het heen en weer navigeren tussen valideren van het lijden en aanmoedigen tot verandering.

In deze Tweedaagse Training brengt Evelien De Meyer jou de basisbegrippen van DGT bij, en worden verschillende werkinstrumenten zoals een dagboekkaart, een crisisplan,… verkend.

Lees meer

Vaste supervisie-groep op dinsdag

4 oktober 2022 + 10 januari 2023 + 28 maart 2023 + 20 juni 2023

In de veiligheid van een vaste groep (4 à 6 deelnemers) komen we om de 3 maand samen. Door een volledige dag uit te trekken kunnen we dieper ingaan op een casus of op een thematiek.

Lees meer

CONGRES Rust voor je brein met de polyvagaal theorie

6 oktober 2022

Een dagje onderdompelen in de wereld van de polyvagaal theorie en psychologische veiligheid?

Het jaarlijks congres van Dr. Luc Swinnen vindt plaats op 6 oktober 2022. Deb Dana, Dirk Coeckelbergh, Fons Leroy, Heleen Degroot, Louis Van Nieuland, Luc Swinnen, Tine Swyngedouw en Sonja Delbeecke van Konnektit zullen de sprekers zijn. Het congres vindt plaats te Mechelen in Elewijt center. Mooie omgeving en perfecte catering.

Lees meer

Korte Training Lichaamsgericht werken met kinderen en jongeren

10 oktober + 11 oktober 2022

Vaak worden kinderen bij ons, therapeuten en zorgverleners, aangemeld met lastig gedrag en moeite met emotieregulatie. Meer en meer zien we dat onder ‘moeite met emotieregulatie’ vooral een hulpvraag naar spanningsregulatie zit. Spanning die door henzelf en hun begeleiders niet meteen (h)erkend wordt. Kinderen leren heel snel vervreemden van hun eigen lichaam en door overdruk in onze samenleving hebben ze niet altijd volwassen in hun buurt die hen kunnen helpen via co-regulatie om met spanning en prikkels om te gaan.

In deze tweedaagse training met Katrien Cassiers komen speelse methodieken aan bod om terug een lichaamsgewaarzijn te ontwikkelen, spanning te herkennen en te leren releasen. Deze training richt zich tot iedereen die op een of andere manier met kinderen en/of ouders werkt. Veel van de inzichten en oefeningen zijn ook buiten een strikt therapeutisch kader inzetbaar. 

Lees meer

Korte Training Kennismaking met ACT

10 oktober + 24 oktober 2022

Interesse in een korte introductie met ACT (Acceptance and Commitment Therapy)?

Schrijf je dan in voor deze tweedaagse met Annelies Harvent en Moniek Van Oss.

De belangrijkste boodschap van ACT is: accepteer wat je zelf niet kunt controleren en verbind je ertoe die acties te ondernemen die je leven verbeteren. Het doel is een rijk en zinvol leven te creëren en tegelijk effectief om te gaan met de pijn en de stress die erbij horen. Het is een bewezen effectieve behandelmethode met als doel de psychologische flexibiliteit te bevorderen met behulp van zes kernprocessen; defusie, acceptatie, mindfulness, perspectiefinname, waarden en toegewijde actie.

Tijdens deze tweedaagse zullen we op diverse manieren kennis nemen van, en ervaring opdoen met, deze kernprocessen. De training biedt verschillende tools om als hulpverlener mee aan de slag te gaan en zal zeker ook dienen als inspiratie voor jouw persoonlijke ontwikkeling.

Lees meer

Korte Training Samengestelde Gezinnen

10 oktober 2022

Werk jij met nieuw samengestelde gezinnen?

Voor hulpverleners is het soms tasten in het duister hoe je de leden van een samengesteld gezin best begeleidt. Het helpt om het samengestelde gezin als een unieke relatievorm te zien en niet als een slecht functionerend traditioneel gezin. Kennis van de uitdagingen, het typische relatie- en gezinsvormingsproces en van de verschillende niveaus, waartussen wij als hulpverleners kunnen laveren, helpt ons om het bos door de bomen te blijven zien én om onze interventies op aan te passen.

Deze opleidingsdag met Cindy Schepers geeft je een beter zicht op hoe het samengesteld gezin werkt en helpt je er in jouw werk mee aan de slag te gaan.

Lees meer

Supervisie voor psychoherapeuten door Christine Stevens

10 oktober 2022

Tijdens deze groepssupervisie voor therapeuten door Christine Stevens krijg je de kans om zelf een case in te brengen, ervaringen met collega's uit te wisselen, aan zelfreflectie te doen, oog te hebben voor de momenten waarin je binnen het contact met je cliënt vastloopt, ...

Deze supervisiedag gaat door in het Engels.

Lees meer

Jaaropleiding Rouw- en verliesbegeleiding

start 11 oktober 2022

In het therapeutisch werk worden we heel dikwijls geconfronteerd met rouw en verlies.
De laatste jaren is er een nieuwe visie op rouwen ontwikkeld.

Tijdens deze jaartraining door Ann Bilsen willen we dieper ingaan op hoe je op een integratieve manier met rouw en verlies kan omgaan, met aandacht voor ervaren (voelen), betekenis geven (denken) en gericht handelen (doen). Je krijgt een antwoord op vragen zoals: wat is een normaal rouwproces en wat niet, hoe kan ik ondersteunend werken, welke mogelijke interventies kan ik doen. We gaan ook uitgebreid in op andere vormen van verlies dan door de dood. We denken dan bijvoorbeeld aan verlies van werk, van identiteit, van gezondheid, van… Daarnaast is er ruimte voor het inbrengen van eigen casussen en gaan we heel praktisch een aantal tools oefenen.

Lees meer

C²Trauma2Peace - Jaaropleiding Psychotherapie bij complex en chronisch trauma

start 11 oktober 2022

Wil je als psycholoog, psychiater of psychotherapeut expert worden in de therapie voor vroegkinderlijke chronische traumatisering?

Schrijf je dan in voor de derde editie van de jaaropleiding Psychotherapie bij complex en chronisch trauma - C²Trauma2Peace.

Deze jaaropleiding wordt georganiseerd door De Weg Wijzer (Erik De Soir) en De Binnentuin (Jessie Delooz) en wordt geven door Erik de Soir, Jessie Delooz, Martijn Stöfsel en Renate Geuzinge.

Lees meer

Supervisie voor psychotherapeuten door Christine Stevens

11 oktober 2022

Tijdens deze groepssupervisie voor therapeuten door Christine Stevens krijg je de kans om zelf een case in te brengen, ervaringen met collega's uit te wisselen, aan zelfreflectie te doen, oog te hebben voor de momenten waarin je binnen het contact met je cliënt vastloopt, ...

Deze supervisiedag gaat door in het Engels.

Lees meer

Rust voor het brein met de polyvagaal theorie

12 oktober + 8 december 2022 (fysieke sessies) en 27 oktober + 16 november + 1 december 2022 (online sessies)

Maak kennis met de Polyvagaal Theory!

Kijk hoe jouw zenuwstelsel eruit ziet.
Welke signalen geeft jouw zenuwstelsel je?

Deze hybride training door Dr. Luc Swinnen is een verkenning van stressbestendigheid, veerkracht, zelfregulatie en coregulatie, connectie en efficiëntie. Miljoenen mensen passen deze methode reeds toe met een verbazingwekkend succes. 

Lees meer

Masterclass Focus on Sexual Issues

13 oktober + 14 oktober 2022

Wil jij je verdiepen in seksuele moeilijkheden?

Tijdens deze tweedaagse met Nancy Amendt-Lyon wordt een breed spectrum van seksuele moeilijkheden verkend, zowel vanuit een relationele, fenomenologische als gestalt benadering.

Lees meer

VERJAARDAGSCONGRES: De kracht van verbinding, 5 jaar Konnektit

14 oktober 2022

Konnektit bestaat dit jaar 5 jaar en dat vieren we op 14 oktober 2022. Het centrale thema van de dag is "de kracht van verbinding" want verbinden en versterken zijn de 2 kernwoorden waarop Konnektit is gebouwd. Het wordt een dag waarin we jou willen inspireren en de mogelijkheid bieden om met collega's en organisaties te "konnekteren".

Lees meer

Jaaropleiding I.V.-coaching

start 17 oktober 2022

(Life-)coaching zit in de lift.

De I.V.-visie met integratieve methodieken leent zich goed tot coaching ‘pur sang’ waarbij het doel heel duidelijk organisatie en “actie” is. Coaching wordt tevens meer en meer ‘een onderdeel van… ‘. Zo kan ook in een therapeutisch of educatief proces tijdelijk een coachende lijn nodig zijn.

In deze jaaropleiding I.V.-coaching door Marleen Van Laere worden de verschillende coachingsmodellen verbonden in de I.V.-driehoek. Zo ontdekken we de existentiële insteek en de procesmatige complexiteit die ons tot mens maakt, maar vaak in coachingmethoden ontbreekt.

Lees meer

Jaaropleiding Leren werken met familieopstellingen

start 18 oktober 2022

Wil je graag werken met familieopstellingen?

Schrijf je dan nu in voor de Jaaropleiding Leren werken met Familieopstellingen door Marco Alibertis.

Wij zijn allen deel van een familiesysteem. De relatie met partner, ouders, kinderen en familie brengt niet alleen voldoening en geluk maar ook frustratie en teleurstelling. Thema’s waar we als individu mee worstelen, vinden dikwijls hun oorsprong in de familie waarin we zijn opgegroeid en openbaren zich in onze huidige relaties. Sommige patronen worden van generatie op generatie doorgegeven.

Op respectvolle wijze therapeutisch werken met een persoon, relatie of gezinstherapie vraagt om specifieke technieken, strategieën en aandachtspunten. 
Met behulp van familieopstellingen kunnen spanningsvelden in een systeem op een eenvoudige en ontroerende manier zichtbaar gemaakt worden. Dit kan de start zijn voor een proces van integratie en heling.

Lees meer

Systeemtherapeutisch werken met rouw

18 oktober + 19 oktober + 20 oktober 2022

Na het verlies van een dierbare rouwt ieder op z’n eigen manier binnen een context van anderen. Partners en gezinsleden rouwen vaak verschillend om eenzelfde overlijden. Kinderen en jongeren hebben vaak specifieke noden. Er dient ruimte te zijn voor iedere rouwende en tegelijk moet er vaak ook gezorgd worden voor het geheel (de partnerrelatie/ het gezin). Hoe kunnen wij als hulpverleners hierbij aandacht hebben voor de complexiteit van dit geheel?

In deze driedaagse training met An Hooghe wordt stilgestaan bij de uitdagingen en meerwaarde van een relationele en dialogische blik in het werken met koppels en gezinnen in rouw. Ook wordt aandacht gegeven aan het betrekken van kinderen en jongeren in het gezinstherapeutische werk.

Lees meer

Korte Training Eetstoornissen, eetverslaving, emo-eten

18 oktober + 25 oktober 2022

Een verstoorde relatie met eten komt steeds meer voor en kan zelfs levensgevaarlijk zijn en allerlei gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

In deze tweedaagse training over eetstoornissen zoals beschreven in de DSM-V en de daarmee gerelateerde eetproblematiek zoals eetverslaving en emotie-eten, bekijkt Jacqueline Vogelaar dit holistisch: psychische en fysiologische aspecten komen aan bod. We kijken zowel regulier (vanwege het gevaar dat kan bestaan) als integratief.

Lees meer

De integratieve benadering van loopbaancoaching

18 oktober + 25 oktober 2022

Een loopbaan-hulpvraag komt nooit alleen.

Gaat het enkel om de jobinhoud? Gaat het om bepaalde triggers die men ervaart tijdens de job? Heeft de cliënt geen recuperatiemoment na het werk? Hoe gaat de cliënt om met zijn systeem? Wat zijn de persoonlijkheidsstijlen van de cliënt en daarbij zijn behoeften?

Een loopbaan-hulpvraag kan men nooit apart zien, het gaat altijd ruimer dan dat.

Tijdens deze opleiding door Sarah De Hainaut leer je ruimer kijken naar deze hulpvraag.

Lees meer

Hypnose bij chronische pijn

21 oktober 2022

Voor wie reeds de VHYP basisopleiding voltooid heeft, is er deze tweede dag over het gebruik van hypnose bij de behandeling van pijn door Kees Venselaar: dag 1 behandelde het gebruik van hypnose bij acute pijn en op dag 2 wordt dieper ingegaan op het gebruik van hypnose bij de behandeling van chronische pijn. De nadruk van deze dag ligt op de betekenis van de chronische pijn voor de cliënt en de therapeutische interventies die mogelijk zijn. Concreet betekent dit een korte theoretische inleiding en verder veel nadruk op door de cursisten in te brengen casuïstiek.

Lees meer

Weerbaarheidscoach

22 oktober + 5 november + 12 november 2022

Het thema van deze tijd draait grotendeels om zich goed in zijn vel voelen.

Om zelfstandig en vol zelfvertrouwen het leven te kunnen aanpakken heb je zelfkracht nodig, want zeg nu zelf, hoeveel mensen met zelfvertrouwen die toch angst hebben ken je? Juist, waarschijnlijk niemand want angstig zijn en je zelfzeker voelen, dat gaat niet samen...

Wil jij als (loopbaan)coach specifieker in de thema's assertiviteit, zelfvertrouwen, faalangst, … begeleiden en dit ondersteunen op een constructieve, creatieve en professionele manier?

Schrijf je dan in voor deze Opleiding tot weerbaarheidscoach door Lut Moers en Agnetha Knapen.

Lees meer

Jaaropleiding Zandspeltherapie

start 24 oktober 2022

Ben jij als therapeut, coach, hulpverlener op zoek naar een creatieve werkvorm?

Schrijf je dan nu in voor de jaaropleiding Zandspeltherapie door Katrien Cassiers.

Deze opleiding richt zich tot therapeuten en hulpverleners die een minder verbaal middel willen om met hun cliënten aan de slag te gaan. De drempel om zandspel in te zetten ligt laag omdat er geen creatieve vaardigheden aangesproken lijken te worden, maar we wel op eenzelfde manier te werk gaan. Het werken met de zandbak biedt verschillende mogelijkheden voor kinderen, jongeren, volwassenen en settings met meerdere personen om processen zichtbaar en bespreekbaar te maken en te transformeren.

Lees meer

Autismespectrum: een gestaltbenadering

27 oktober + 28 oktober 2022

Ben jij als hulpverlener aan de slag met de thematiek van ASS?
Wil jij hier vanuit een gestaltvisie mee aan de slag?

Schrijf je in voor deze tweedaagse opleiding door Wouter Roelstraete waarin je concrete handvaten krijgt in verschillende hulpverlenende settings rond de problematiek ASS. Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen theoretische grondslagen en ervaringsgericht leren.

De klassieke verklaringsmodellen zien symptomen gekoppeld aan ASS als het kernprobleem. Vanuit gestalt kijken we naar deze symptomen als het best mogelijke gedrag van de persoon in relatie met zijn omgeving.

Lees meer

Gestalt met traumafocus bril

28 oktober + 29 oktober 2022

Wil jij graag vertrouwd geraken met de terminologie en de fasen van het hedendaagse traumawerk?

Wil jij een veilige werkrelatie met je cliënt uitbouwen vanuit je eigen gewaarzijn?

Wil jij de gevolgen van trauma bij je cliënt herkennen, begeleiden en gepast doorverwijzen?

Wil jij herkennen wanneer je cliënt zich binnen of buiten het veilige venster bevindt en werken aan stabilisatie?

Wil jij steviger staan in de confrontatie met de gevolgen van complex trauma?

In deze tweedaagse 'Gestalt met trauma focus bril' met Hild Meylemans en Chris Ekelmans wordt er gewerkt vanuit het hart van gestalt en de kern van psychotraumatologie: veiligheid in de relatie en het lichaam als voorwaarde voor contact met jezelf en de ander.

Lees meer

Welke invloed heeft (langdurige) stress op ons brein en hoe en wanneer herstel je dit bij je cliënt?

4 + 5 november 2022

Het brein is de motor van ons bestaan, de harde schijf van onze computer. Elk gevoel, elke gedachte, elke beweging en alles wat hiermee te maken heeft gebeurt in ons brein. Maar de diverse functies van de hersenen spreken niet altijd dezelfde taal of hebben een andere opdracht. Daarom komen we soms in conflict met onszelf en de ander. Zo'n conflict kan dan verder vorm krijgen in stress, burn-out en depressie. Ook trauma's kleuren onze hersenen, gedachten en gevoelens. Onze persoonlijke geschiedenis geeft een kleur aan onze hersenen en laten ons brein anders functioneren.

Door inzicht te krijgen in het functioneren van ons brein in stress, kunnen we grip krijgen op ons eigen functioneren en terug controle nemen.

Deze tweedaagse opleiding door Petra Wijk is een must voor alle hulpverleners die te maken hebben met cliënten en coaches die geconfronteerd worden met stress, burn-out, depressie en trauma en die praktische tools en inzichten willen krijgen.

Lees meer

Hypnose bij jeuk en peuteren (huidziekten)

7 november 2022

Hypnose heeft een duidelijke meerwaarde bij talrijke dermatologische aandoeningen. Alle huidklachten, waarin afweer en ontsteking een rol spelen, worden negatief beïnvloed door stress maar kunnen op hun beurt ook aardig wat stress en angst uitlokken. Hierdoor is de vicieuze cirkel compleet.

Gerichte hypnotische suggesties kunnen gebruikt worden om patiënten te leren ontspannen, jeuk en irritatie te verminderen, maar ook om hun zelfvertrouwen te verbeteren. We linken gegevens vanuit de literatuur aan een persoonlijke en praktijkgerichte aanpak. De auteur heeft ervaring met kinderen en volwassenen.

Deze vervolgmodule door Dr Ria Willemsen voorziet in een gespecialiseerde training voor de toepassing van hypnose bij diverse soorten huidziekten.

Lees meer

Medische hypnose in de oncologie

9 november 2022

Voor wie reeds de VHYP basisopleiding voltooid heeft, is er deze voortgezette module door José Klaassen die inzoomt op medische hypnose bij patiënten met kanker in een klinische of poliklinische setting.

Lees meer

Korte Training Schaduw van de hulpverlener

14 november + 28 november

Voor iedereen die dagelijks aan de slag gaan met het zorgen voor/
ondersteunen/begeleiden/leiden van anderen/... is er deze tweedaagse training met Lynn Jespers die je leert constructief met anderen werken door alle kanten van jezelf te kennen.

Als hulpverlener, leerkracht, leidinggevende of coach ken je maar beter je eigen schaduw. Die zet je namelijk tijdens je werk niet zo maar opzij. Schaduwwerk biedt fascinerende inzichten in je eigen Zijn, maar ook in dat van je cliënten, leerlingen, teamleden, patiënten of coachees.

Het is een spannend en avontuurlijk onderdeel van persoonlijke ontwikkeling, want we gaan graven in de schemerzone waar zich allergieën, valkuilen, blinde vlekken en kleine kantjes ophouden. Hoe beïnvloeden die aspecten je dagelijks werk en hoe kan je er toch constructief mee aan de slag? Dit onderzoeken we tijdens deze tweedaagse rond schaduwwerk, opgebouwd rond voldoende theoretische kaders maar vooral met veel praktische tools, zodat je meteen in de praktijk aan de slag kan.

Ga je mee op zoek, naar het goud in de schaduw?

Lees meer

Jaaropleiding (Improvisatie-)theater en therapie

start 15 november 2022

Benieuwd naar hoe je drama en theater kan inzetten in jouw coaching of therapie?

Schrijf je dan in voor de jaaropleiding (improvisatie)theater en therapie door Suzanne Kempeneers.

Via drama en theater kunnen zowel innerlijke als tussenmenselijke processen worden vertaald, waardoor er opnieuw beweging kan komen waar stilstand was. Er kan een bron ontspringen in de leegte, een stilte kan een stem krijgen en chaos vindt structuur.

Vanuit de visie van Interactionele Vormgeving (I.V.) worden verschillende theatervormen verkend. Hierbij besteden we aandacht aan diverse theoretische achtergronden, maar gaan we het ook aan de lijve ondervinden. We oefenen en nemen daarbij de verschillende basisposities in als regisseur, acteur, publiek.

Lees meer

Korte Training Als het impostersyndroom je in de weg staat

21 november + 5 december 2022

Al gehoord van het impostersyndroom?

Als je last hebt van dit syndroom (= er (soms opeens) van overtuigd bent dat je vals speelt), heb je het moeilijk om jezelf en je potentieel echt in te zetten of te laten zien.

Niemand die het aan je merkt, maar van pure onzekerheid ga je dan veel te veel of erg perfectionistisch werken of haak je juist te snel af en mis je kansen. Heel geniepig eist het impostersyndroom veel te veel van je autonoom zenuwstelsel en veroorzaakt het te veel stress.

Wat het impostersyndroom precies is en vooral hoe je op een gezondere manier met je onzekerheid kunt omgaan en er misschien zelfs van kunt afkomen, leer je in deze tweedaagse training met Annemie Willemse.

Lees meer

Van dilemma naar beweging

22 november 2022

Mensen worstelen vaak met dilemma's of keuzes die ze moeten maken in hun loopbaan, maar ook gewoon in hun dagelijks leven. De slinger kan dan nogal eens heen en weer blijven gaan waardoor het moeilijk is om de knoop door te hakken. Voice Dialogue helpt om zicht te krijgen op de vaak tegenstrijdige innerlijke stemmen. 

Tijdens deze inspiratiedag met Marijke Leys krijg je een introductie over Voice Dialogue, zie je een demosessie en krijg je de kans om met een eigen dilemma aan de slag te gaan. Op het einde van deze praktijkgerichte dag kan je het keuzeproces van je cliënt omzetten in de taal van de innerlijke bus en heb je een korte eerste ervaring opgedaan over hoe je de cliënt ervaringsgericht in contact kan brengen met de vaak tegengestelde innerlijke stemmen.

Lees meer

Konnektit
Moment

ONLINE: Bespaar tijd en werk efficiënter door gebruik te maken van de juiste tools

22 november 2022

Wil jij minder tijd in administratie steken door gebruik te maken van de juiste tools en middeltjes om efficiënter te werken? In dit Konnektit moment leren we je graag hoe dit kan en hoe je zelf op zoek kan gaan naar de juiste tools om jouw praktijk te ondersteunen.

Lees meer

Korte Training De mogelijkheden van het doen: actiegerichte interventies

28 november + 29 november 2022

Al te vaak praten we een hele sessie vol. Cliënten krijgen inzichten en leren zichzelf en hun patronen kennen. Maar praten alleen is niet altijd voldoende en ook niet voor elke cliënt weggelegd. Het gericht handelen maakt een thema voelbaarder, concreter en echter.

Met acties maak je de brug tussen de veilige therapeutische omgeving en de buitenwereld waarin veranderingen effectief verwezenlijkt moeten worden.

Er bestaat een rijk aanbod van actiegerichte interventies. In deze tweedaagse training met Tinne Matheussen worden gekende methoden terug aan het licht gebracht én leer je hoe je met aangereikte thema’s aan de slag kan met algemene technieken.

Lees meer

Korte Training Tekenend in beweging

1 december + 13 december 2022

Vanuit mindful bewegen ontstaan archetypische vormen op groot papier. Beide handen vormen samen met krijt, houtskool of zand een verbinding tussen binnen en buiten en maken de beweging zichtbaar. Door die neerslag krijgen we de kans om te reflecteren op het proces dat ontstond of via een vorm uitgenodigd werd. Wat wil gezien worden? Wat gebeurt er als het hart de handen leidt of omgekeerd?

De tien archetypische vormen die we gebruiken zetten iedere unieke persoonlijke ervaring ook in een universelere bedding waardoor ze heel geschikt zijn in een therapeutisch kader. We werken op het kruispunt van mindfulness, lichaamsgerichte, zijnsgeoriënteerde en jungiaanse wegen en onderzoeken tijdens deze korte training ervaringsgericht de mogelijkheden van deze werkvorm én de wijze van begeleiden van dit soort oefeningen.

Deze tweedaagse training met Katrien Cassiers is een heel praktische korte training voor wie graag een non-verbale procesgerichte methodiek aan zijn therapeutisch palet wil toevoegen.

Lees meer

Hypnose bij rouwverwerking - Verdiepingsdag

5 december 2022

Voor wie reeds de VHYP-basisopleiding rond rouw voltooid heeft, is er deze verdiepingsdag voor het uitwerken van gepersonaliseerde hypnotische scripts door Lies Scaut.

In deze module leert de cursist gepersonaliseerde scripts, verhalen en metaforen uitwerken, op maat van de cliënt, waarbij de eigenheid van de verlieservaring als uitgangspunt wordt genomen voor het uitwerken van een script, startpunt van een hypnotische reis naar het losmaken van alles wat aanvaarding, vaak op basis van onaangepaste hechting, in de weg staat.

Lees meer

Korte Training Lichaamsgericht werken in de individuele praktijk

5 december + 6 december 2022

“Het rijk van de ‘felt sense’ binnengaan is voor veel mensen als het betreden van een vreemd nieuw land, een land waar ze al vaak zijn geweest zonder zelfs maar de moeite te nemen naar het landschap te kijken.” - Peter Levine

Onderzoek toont aan dat therapieën waarin gebruik wordt gemaakt van de ‘felt sense’ effectiever zijn dan therapieën waar dat niet gebeurt.

In deze tweedaagse training met Johanna Descamps reiken wij jou tools aan om via eenvoudige lichaamsgerichte interventies de gevoelde ervaring (felt sense) te verkennen en te benutten als therapeutisch middel. We onderzoeken hoe die lichamelijk gevoelde ervaringen een gids kunnen worden in het therapeutisch proces en ons naar diepere hulpbronnen kunnen leiden.

Lees meer

Werken met ‘de lege stoel’ in rouwtherapie

6 + 14 december 2022

Hoe kan je zorgvuldig werken met de imaginaire dialoog en lege stoel-oefening? Welke zijn de verschillende stappen die je als therapeut volgt met je cliënt? Wat zijn valkuilen in de toepassing ervan en vooral welke mogelijkheden biedt deze techniek. Deze vragen staan centraal in deze 2 daagse opleiding waarin Johan Maes een antwoord biedt.

Lees meer

Korte Training Hartcoherentie en de polyvagaaltheorie

6 december + 13 december 2022

Volgens wetenschappers is het basisdoel van de mens “overleven”. Gevaar detecteren en veiligheid en verbinding zoeken.

Hartcoherentie is een zeer effectieve manier om om te gaan met “gevaar” in de vorm van onrust, angst, onzekerheid, hyperventilatie. Het brengt (terug) evenwicht in je systeem waardoor niet alleen de symptomen afzwakken of verdwijnen maar waardoor je ook meer flexibiliteit ontwikkelt om stress, drukte en angst het hoofd te bieden. Het opent bovendien de weg naar (beter) sociaal contact; een belangrijk element in het hanteren van stress.

Tijdens deze tweedaagse training met Anne Van Sluijs maak je kennis met hartcoherentie en ontdek je de impact op je hartslag, brein, hormonen en zenuwstelsel.
Je krijgt praktische oefeningen en start je eigen hartcoherentie-training.
Je krijgt inzicht in de polyvagaaltheorie, het autonoom zenuwstelsel en haar overlevingsresponsen die niet alleen zorgen voor vechten/vluchten/bevriezen maar ook voor betrokkenheid en verbinding.

Lees meer

Ontwikkelingsgerichte psychotherapie en een gestaltbenadering

9 december + 10 december + 16 december 2022

In deze opleiding voor psychotherapeuten en psychotherapeuten in opleiding door Wouter Roelstraete van IVC vzw dompelen we ons onder in de ontwikkelingspsychologische benadering van cliëntsystemen.

Door casusconceptualisatie kunnen we met ons ontwikkelingspsychologisch kader inzicht krijgen in cliëntsystemen, en ook onze awareness vergroten van eigen blinde vlekken.

Lees meer

Korte Training Systemisch werk binnen de individuele setting

12 december + 19 december 2022

“Uit het verborgene komt de waarheid naar boven.”

Sinds Bert Hellinger het werken met opstellingen lanceerde, heeft deze techniek meer dan voldoende zijn diensten bewezen, ook bij individuele begeleidingen. Binnen de integratieve therapie is systemisch opstellingswerk zo goed als onmisbaar geworden. Een eenvoudige constellatie met figuurtjes of sjablonen geeft een ruimer inzicht en draagt dikwijls de oplossing in zich. Met andere woorden, de verborgen dynamiek van het systeem komt vrij en er kan beweging komen.

In deze tweedaagse training met Marco Alibertis ga je na een korte theoretische schets met ervaringsgerichte oefeningen meteen aan de slag. Er wordt gewerkt met de thema’s en vragen aangebracht door de deelnemers. We zullen gebruik maken van verschillende technieken (popjes, sjablonen, verbeelding…). De bedoeling is dat iedereen zijn of haar specifieke werkwijze ontdekt en integreert om achteraf binnen de individuele setting te gebruiken.

Lees meer

Hypnose-scripts 'op maat' maken

16 december 2022

Aansluitend aan de VHYP basisopleiding en ook daarna blijkt er veel vraag te zijn naar scripts. Daarom kan je nu deze module volgen rond hypnose scripts 'op maat' door Dr. Riño Wong Chung.

Scripts geven een houvast voor het werken met hypnose. Deze houvast blijkt nodig te zijn om de theorie daadwerkelijk in de praktijk te gaan toepassen. Wat is de structuur, wat zijn de ingrediënten van een script en hoe begin je daaraan? En wat als de hypnosesessie niet helemaal loopt zoals verwacht en hoe pas je je script dan op datzelfde moment flexibel aan, terwijl je gewoon in je eigen rust en overzicht blijft?

Lees meer

ONLINE leerplatform Psyflix

2022

Verbeter je vaardigheden en kennis over psychotherapie, waar en wanneer je maar wil dankzij Psyflix.

Lees meer

Supervisie

op aanvraag

Heb je nood aan reflectie?

Wil je leren van je werkervaringen en inzicht krijgen in je eigen (therapeutisch) handelen en de oorsprong hiervan?

Wil je zicht krijgen op de mechanismen van tegenoverdracht in het hulpverlenend proces?

Schrijf je dan in voor 1 van onze supervisies

 

Lees meer

De behandeling van de Functionele Neurologische Stoornis (Convertiestoornis)

14 april + 12 mei 2023

Voor wie reeds de VHYP basisopleiding voltooid heeft, is er deze praktische georiënteerde tweedaagse workshop met Dr. Franny C Moene waarin je, zelfstandig en/of binnen intervisie- of supervisieverband, zal leren hoe je met hypnose kan werken om de patiënten met de symptomatologie van een Functionele Neurologische Stoornis (FNS) te kunnen helpen.

Lees meer

 

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen, blogs en tips ontvangen?

Klik hier