Voor bedrijven

Wij ondersteunen bedrijven en hun medewerkers

Iedereen maakt in zijn leven wel eens een moeilijke periode door. Je piekert veel, je bent vaker boos, je voelt je onzeker, je hebt weinig energie …

Dit kan om verschillende redenen: identiteitsvragen, depressie, relatieproblemen, stress, burn-out, echtscheiding, gebrek aan zelfvertrouwen, verlieservaringen, trauma’s, financiële zorgen …

Als bedrijfsleider of hr-verantwoordelijke merk je vaak dat er wat scheelt bij jouw medewerkers. Je kent echter niet altijd de oorzaak.

Je wil hen wel helpen, maar hoe? 

Investeren in het mentale welzijn van je medewerker

Een bedrijf dat oog heeft voor de gezondheid en het welzijn van zijn team scoort hoger op het vlak van werknemerstevredenheid.
De medewerkers zijn meer gemotiveerd, loyaler en productiever.
Het werkverzuim neemt af.
De werkrelaties verbeteren en er wordt efficiënter gewerkt.
Investeren als bedrijf in het psychisch welzijn van je medewerkers zorgt dus gegarandeerd voor een return op financieel en menselijk vlak, op vlak van werksfeer en welzijn op de werkvloer.

Wist je trouwens dat uit onderzoek van de universiteit van Gent blijkt dat elke euro dat geïnvesteerd wordt in een degelijk gezondheidsbeleid een return van 2,3 euro oplevert door minder uitval na de investering? En niet onbelangrijk, deze financiële besparing heeft onrechtstreeks ook effect op de  winstcijfers.
Dit effect wordt vaak onderschat en hierdoor krijgt investeren in geestelijke gezondheidszorg op het werk te weinig aandacht in de strategische aanpak.

Vanuit Konnektit willen we zaakvoerders en hr-verantwoordelijken bijstaan. Wij bieden betaalbare professionele hulp aan jouw medewerkers zowel individueel als aan groepen.

Ons individueel aanbod

Als een medewerker worstelt met mentale problemen dan kan hij ervoor kiezen om zich hiervoor professioneel te laten begeleiden door één van de experten van het Konnektitnetwerk. Dit kan zowel via face-to-facegesprekken als via online gesprekken.

Uit ervaring weten we dat het niet evident is voor werknemers om ten aanzien van hun werkgever te melden dat ze problemen ervaren. Velen zijn bang voor ontslag na de mededeling. Bijgevolg zal niet elke medewerker hierover openlijk praten. Jij kan helpen om dit taboe te doorbreken door openlijk te investeren in het mentale welzijn van jouw medewerkers.

Wij kiezen er wel voor om met het grootste respect voor de privacy te werken.

Door alle medewerkers te informeren over de samenwerking met Konnektit en hen de mogelijkheid te geven om rechtstreeks contact op te nemen met Sonja Delbeecke (zaakvoerder van Konnektit en psychotherapeute / bemiddelaar, dus gebonden aan beroepsgeheim) help je hen om de drempel te verlagen naar professionele hulp.

Sonja verwijst na verkenning van de hulpvraag door naar één van de hulpverleners die aangesloten zijn bij ons netwerk. 

De zorg vanuit de werkgever vertaalt zich ook op financieel vlak.

De werkgever staat in voor de betaling van een bepaald aantal sessies per jaar per medewerker. Je kiest zelf als werkgever hoeveel sessies je wil aanbieden (1,3,5,10…)

Ons groepsaanbod

Naast het individuele aanbod bieden we ook de mogelijkheid aan om objectieve, wetenschappelijk onderbouwde testen uit te voeren waarbij er nagegaan wordt hoe het gesteld is met de veerkracht van de medewerkers.

We beklemtonen dat deze vragenlijsten dankzij de uitgebreide normering en validering die ze ondergingen, meteen ook toelaten om te voldoen aan de vereisten van de Wet Welzijn, en dat zowel in Nederland als in Vlaanderen. De vragenlijsten kregen een COTAN-beoordeling. De COTAN is een centrale commissie van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) en heeft als missie om de kwaliteit van tests en testgebruik te bevorderen.
Onze vragenlijsten voldoen aan hun voorwaarden waardoor we een kwaliteitsgarantie garanderen.

We gaan met deze vragenlijsten na in welke mate medewerkers in staat zijn om constructief om te gaan met stressvolle situaties en of er reeds vroege signalen voor een dreigende burn-out aanwezig zijn. Het vroegtijdig vaststellen van risicofactoren kan ervoor zorgen dat we tijdig ondersteuning kunnen bieden waardoor we ernstigere problemen vermijden.

Voor dit aanbod werken we samen met Michael Portzky (neuro- en klinisch psycholoog en autoriteit op het vlak van diagnostiek en veerkracht, ook de auteur van deze vragenlijsten).

Daarnaast kunnen er in het bedrijf ook workshops georganiseerd worden waarbij er in groep informatie wordt gegeven en/of aan de slag wordt gegaan met een bepaald thema of probleem zoals omgaan met stress, rouw en verlies op de werkvloer, mindset … Lees hier meer

Vertel ons waar jouw werknemers nood aan hebben en wij bieden een aanbod op maat van jouw bedrijf aan.

Waarom Konnektit?

Konnektit is een multidisciplinair netwerk van zelfstandige hulpverleners die actief zijn in de geestelijke gezondheidszorg en dit in de ruimste betekenis van het woord. Zowel psychologen, psychotherapeuten, psychiaters, orthopedagogen, seksuologen, stress- en burn-outcoaches, loopbaancoaches als bemiddelaars maken deel uit van ons netwerk. Je vindt ze over heel Vlaanderen.

Ieder lid van het netwerk werd gescreend op basis van diploma en ervaring. Hun profielen vind je op www.ikzoekhulp.be. 

Samen met Konnektit kan je zorg dragen voor jouw medewerkers

Bied jouw medewerkers de mogelijkheid om beroep te doen op één van de hulpverleners uit ons netwerk. Jij toont hen dat je begaan bent en kan hen hierbij financieel ondersteunen.
Jij bepaalt zelf het aantal sessies dat je financiert (3 - 5 -10).
Wil jouw medewerker meer sessies, dan kan dit op eigen kosten.

Als werkgever heb je hen op weg gezet om hun problemen aan te pakken en dat zal in de meeste gevallen echt geapprecieerd worden.

Een bedrijf dat oog heeft voor de gezondheid en het welzijn van zijn team scoort een hogere werknemerstevredenheid. De medewerkers zijn meer gemotiveerd, loyaler en productiever. Het werkverzuim neemt af, de werkrelaties verbeteren en er wordt efficiënter gewerkt.

Wij zorgen voor een zorgaanbod op maat.
Geen dure contracten.
Jij betaalt enkel de sessies die effectief ingepland worden.

Dit is een uniek aanbod in België, interessant en toegankelijk voor iedere kmo.

Een partnership met Konnektit

Sereni was het eerste bedrijf dat een partnership met Konnektit afsloot en hun medewerkers de mogelijkheid biedt om beroep te doen op het netwerk als een medewerker nood heeft aan psychische begeleiding. Ook Redpencil biedt ondertussen deze ondersteuning aan hun medewerkers.

 

 

Meer informatie

Wil jij ook jouw medewerkers ondersteunen en spreekt dit aanbod van Konnektit je aan? Neem dan contact op met mij voor meer informatie.

Sonja Delbeecke

sonja@konnektit.be

0496 50 56 65

 

 

 

 

 

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen, blogs en tips ontvangen?

Klik hier