Opleidingen in Vlaams-Brabant

KMO-portefeuille

Ontdek alle opleidingen en Konnektit momenten aangeboden door Konnektit.

Filter

Vaste supervisie-groep op dinsdag

4 oktober 2022 + 10 januari 2023 + 28 maart 2023 + 20 juni 2023

In de veiligheid van een vaste groep (4 à 6 deelnemers) komen we om de 3 maand samen. Door een volledige dag uit te trekken kunnen we dieper ingaan op een casus of op een thematiek.

Lees meer

CONGRES Rust voor je brein met de polyvagaal theorie

6 oktober 2022

Een dagje onderdompelen in de wereld van de polyvagaal theorie en psychologische veiligheid?

Het jaarlijks congres van Dr. Luc Swinnen vindt plaats op 6 oktober 2022. Deb Dana, Dirk Coeckelbergh, Fons Leroy, Heleen Degroot, Louis Van Nieuland, Luc Swinnen, Tine Swyngedouw en Sonja Delbeecke van Konnektit zullen de sprekers zijn. Het congres vindt plaats te Mechelen in Elewijt center. Mooie omgeving en perfecte catering.

Lees meer

C²Trauma2Peace - Jaaropleiding Psychotherapie bij complex en chronisch trauma

start 11 oktober 2022

Wil je als psycholoog, psychiater of psychotherapeut expert worden in de therapie voor vroegkinderlijke chronische traumatisering?

Schrijf je dan in voor de derde editie van de jaaropleiding Psychotherapie bij complex en chronisch trauma - C²Trauma2Peace.

Deze jaaropleiding wordt georganiseerd door De Weg Wijzer (Erik De Soir) en De Binnentuin (Jessie Delooz) en wordt geven door Erik de Soir, Jessie Delooz, Martijn Stöfsel en Renate Geuzinge.

Lees meer

Rust voor het brein met de polyvagaal theorie

12 oktober + 8 december 2022 (fysieke sessies) en 27 oktober + 16 november + 1 december 2022 (online sessies)

Maak kennis met de Polyvagaal Theory!

Kijk hoe jouw zenuwstelsel eruit ziet.
Welke signalen geeft jouw zenuwstelsel je?

Deze hybride training door Dr. Luc Swinnen is een verkenning van stressbestendigheid, veerkracht, zelfregulatie en coregulatie, connectie en efficiëntie. Miljoenen mensen passen deze methode reeds toe met een verbazingwekkend succes. 

Lees meer

Systeemtherapeutisch werken met rouw

18 oktober + 19 oktober + 20 oktober 2022

Na het verlies van een dierbare rouwt ieder op z’n eigen manier binnen een context van anderen. Partners en gezinsleden rouwen vaak verschillend om eenzelfde overlijden. Kinderen en jongeren hebben vaak specifieke noden. Er dient ruimte te zijn voor iedere rouwende en tegelijk moet er vaak ook gezorgd worden voor het geheel (de partnerrelatie/ het gezin). Hoe kunnen wij als hulpverleners hierbij aandacht hebben voor de complexiteit van dit geheel?

In deze driedaagse training met An Hooghe wordt stilgestaan bij de uitdagingen en meerwaarde van een relationele en dialogische blik in het werken met koppels en gezinnen in rouw. Ook wordt aandacht gegeven aan het betrekken van kinderen en jongeren in het gezinstherapeutische werk.

Lees meer

Hypnose bij chronische pijn

21 oktober 2022

Voor wie reeds de VHYP basisopleiding voltooid heeft, is er deze tweede dag over het gebruik van hypnose bij de behandeling van pijn door Kees Venselaar: dag 1 behandelde het gebruik van hypnose bij acute pijn en op dag 2 wordt dieper ingegaan op het gebruik van hypnose bij de behandeling van chronische pijn. De nadruk van deze dag ligt op de betekenis van de chronische pijn voor de cliënt en de therapeutische interventies die mogelijk zijn. Concreet betekent dit een korte theoretische inleiding en verder veel nadruk op door de cursisten in te brengen casuïstiek.

Lees meer

Hypnose bij jeuk en peuteren (huidziekten)

7 november 2022

Hypnose heeft een duidelijke meerwaarde bij talrijke dermatologische aandoeningen. Alle huidklachten, waarin afweer en ontsteking een rol spelen, worden negatief beïnvloed door stress maar kunnen op hun beurt ook aardig wat stress en angst uitlokken. Hierdoor is de vicieuze cirkel compleet.

Gerichte hypnotische suggesties kunnen gebruikt worden om patiënten te leren ontspannen, jeuk en irritatie te verminderen, maar ook om hun zelfvertrouwen te verbeteren. We linken gegevens vanuit de literatuur aan een persoonlijke en praktijkgerichte aanpak. De auteur heeft ervaring met kinderen en volwassenen.

Deze vervolgmodule door Dr Ria Willemsen voorziet in een gespecialiseerde training voor de toepassing van hypnose bij diverse soorten huidziekten.

Lees meer

Medische hypnose in de oncologie

9 november 2022

Voor wie reeds de VHYP basisopleiding voltooid heeft, is er deze voortgezette module door José Klaassen die inzoomt op medische hypnose bij patiënten met kanker in een klinische of poliklinische setting.

Lees meer

Van dilemma naar beweging

22 november 2022

Mensen worstelen vaak met dilemma's of keuzes die ze moeten maken in hun loopbaan, maar ook gewoon in hun dagelijks leven. De slinger kan dan nogal eens heen en weer blijven gaan waardoor het moeilijk is om de knoop door te hakken. Voice Dialogue helpt om zicht te krijgen op de vaak tegenstrijdige innerlijke stemmen. 

Tijdens deze inspiratiedag met Marijke Leys krijg je een introductie over Voice Dialogue, zie je een demosessie en krijg je de kans om met een eigen dilemma aan de slag te gaan. Op het einde van deze praktijkgerichte dag kan je het keuzeproces van je cliënt omzetten in de taal van de innerlijke bus en heb je een korte eerste ervaring opgedaan over hoe je de cliënt ervaringsgericht in contact kan brengen met de vaak tegengestelde innerlijke stemmen.

Lees meer

Hypnose bij rouwverwerking - Verdiepingsdag

5 december 2022

Voor wie reeds de VHYP-basisopleiding rond rouw voltooid heeft, is er deze verdiepingsdag voor het uitwerken van gepersonaliseerde hypnotische scripts door Lies Scaut.

In deze module leert de cursist gepersonaliseerde scripts, verhalen en metaforen uitwerken, op maat van de cliënt, waarbij de eigenheid van de verlieservaring als uitgangspunt wordt genomen voor het uitwerken van een script, startpunt van een hypnotische reis naar het losmaken van alles wat aanvaarding, vaak op basis van onaangepaste hechting, in de weg staat.

Lees meer

Hypnose-scripts 'op maat' maken

16 december 2022

Aansluitend aan de VHYP basisopleiding en ook daarna blijkt er veel vraag te zijn naar scripts. Daarom kan je nu deze module volgen rond hypnose scripts 'op maat' door Dr. Riño Wong Chung.

Scripts geven een houvast voor het werken met hypnose. Deze houvast blijkt nodig te zijn om de theorie daadwerkelijk in de praktijk te gaan toepassen. Wat is de structuur, wat zijn de ingrediënten van een script en hoe begin je daaraan? En wat als de hypnosesessie niet helemaal loopt zoals verwacht en hoe pas je je script dan op datzelfde moment flexibel aan, terwijl je gewoon in je eigen rust en overzicht blijft?

Lees meer

De behandeling van de Functionele Neurologische Stoornis (Convertiestoornis)

14 april + 12 mei 2023

Voor wie reeds de VHYP basisopleiding voltooid heeft, is er deze praktische georiënteerde tweedaagse workshop met Dr. Franny C Moene waarin je, zelfstandig en/of binnen intervisie- of supervisieverband, zal leren hoe je met hypnose kan werken om de patiënten met de symptomatologie van een Functionele Neurologische Stoornis (FNS) te kunnen helpen.

Lees meer

 

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen, blogs en tips ontvangen?

Klik hier