Hypnose bij chronische pijn

21 oktober 2022

Deze opleiding wordt georganiseerd door 

 

Voor wie reeds de VHYP basisopleiding voltooid heeft, is er deze tweede dag over het gebruik van hypnose bij de behandeling van pijn: dag 1 behandelde het gebruik van hypnose bij acute pijn en op dag 2 wordt dieper ingegaan op het gebruik van hypnose bij de behandeling van chronische pijn. De nadruk van deze dag ligt op de betekenis van de chronische pijn voor de cliënt en de therapeutische interventies die mogelijk zijn. Concreet betekent dit een korte theoretische inleiding en verder veel nadruk op door de cursisten in te brengen casuïstiek.

Inhoud

Bij acute pijn ligt de nadruk bij het gebruik van hypnose op rechtstreekse beïnvloeding van de pijn. Bij chronische pijn staat het gedrag van de persoon met pijn centraal alsook de eigen mogelijkheden om met pijn toch nog zo goed mogelijk te kunnen functioneren. De nadruk ligt dus op gedragsverandering.

In de cursus wordt een theoretisch model met betrekking tot het ontstaan en de instandhouding van chronische pijn aangeboden. Dit levert het raamwerk waarbinnen de behandeling plaatsvindt. Uit dit model volgt rechtstreeks dat er een veelheid aan praktische – hypnotische - interventies mogelijk is. Hypnotische interventies kunnen hierbij aantrekkelijk zijn omdat ze snel inzicht kunnen geven in de factoren die het ontstaan en de instandhouding verklaren.

Omdat er zoveel mogelijkheden zijn, ligt de nadruk van deze dag op casuïstiek. Van elke deelnemer wordt verwacht dat hij/zij een casus meebrengt waarin hij/zij zich al heeft verdiept. Aan de hand van de inzichten die de casus oplevert, zal geoefend worden met hypnotische strategieën die zinvol ingezet kunnen worden.

Leerdoelen

  • In staat zijn om op basis van een theoretisch model de communicatie met de client met chronische pijn op een zorgvuldige manier te starten.
  • Het kunnen vaststellen van eventuele instandhoudende factoren bij chronische pijn.
  • Het kunnen toepassen van verschillende hypnotische strategieën bij de behandeling van chronische pijn.
  • Het kunnen gebruiken van trance-gerichte strategieën, niet specifiek gericht op pijn om gedrag te veranderen bij aanwezigheid van chronische pijn.

Doelgroep

Psychiaters en psychotherapeuten, na volgen van de VHYP Basisopleiding. Facultatief voor andere beroepsgroepen.

Methode

Literatuur beschikbaar via website, PowerPoint hand-outs, demo, praktijkoefeningen.

Wanneer?

  • Vrijdag 21 oktober 2022
  • Van 9u30 tot 17u

Waar?

Oude Abdij Kortenberg, Abdijdreef 22, 3070 Kortenberg

Opleider

Kees Venselaar is GZ-psycholoog. Hij heeft een langjarige ervaring binnen de revalidatie en binnen algemeen en specialistische ziekenhuizen. Sinds 1987 specialiseert hij zich in de behandeling van mensen met lichamelijke klachten en chronische pijn. Sinds 1990 gebruikt hij hierbij als lid van de Nvvh (Nederlandse Vereniging voor Hypnose) ook hypnose. Op dit moment werkt hij in zijn eigen praktijk in ’s-Hertogenbosch en in een groepspraktijk in Veghel. Hij geeft opleidingen en trainingen over de behandeling van chronische pijn. Hij is auteur van het boek “Pijn als signaal”.

Accreditering

Accreditering voor artsen werd aangevraagd.

Deze opleiding wordt geaccrediteerd door ABP-BVP

Investering

VHYP-Leden 145 euro,

niet-VHYP leden 180 euro.

Meer info en inschrijven

Deze opleiding wordt niet georganiseerd door Konnektit. Wie interesse heeft in deze opleiding, kan zich rechtstreeks aanmelden via deze link

Vragen?

Konnektit

Sonja Delbeecke
GSM 0496 50 56 65
Email sonja@konnektit.be

 

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen, blogs en tips ontvangen?

Klik hier