Korte Training Dialectische Gedragstherapie

4 oktober + 18 oktober

Deze opleiding wordt georganiseerd door

Werken met mensen met een emotieregulatieproblematiek of (kenmerken van) een borderlinepersoonlijkheidsstoornis is vaak een hele uitdaging. Het vraagt enige behendigheid van de therapeut om in deze intensieve begeleidingen te blijven staan. Een duidelijk kader met aandacht voor zowel cliënt als therapeut kan hierbij een hulpmiddel zijn.

Dialectische Gedragstherapie (DGT) is een derde generatie gedragstherapie waar de nadruk ligt op het aanvaarden van wat er is in het hier en nu. De dialectiek bestaat uit het heen en weer navigeren tussen valideren van het lijden en aanmoedigen tot verandering. De therapie werd ontwikkeld door Marsha M. Linehan voor mensen met ernstig suïcidaal gedrag maar wordt ondertussen veel ruimer ingezet omwille van het gestructureerde en duidelijke behandelkader. Er komen elementen terug uit de gedragstherapie maar ook uit mindfulness en zelfcompassie.

Inhoud

In deze 2 dagen zullen de basisbegrippen van DGT aan bod komen alsook werkinstrumenten zoals een dagboekkaart, een crisisplan,… .

We gaan ervaringsgericht aan de slag.

Er zal ook een huiswerkopdracht worden meegegeven op het einde van dag 1 waar we verder mee zullen werken op dag 2.

Doelgroep

Therapeuten, begeleiders, enz. die in aanraking komen met mensen met (kenmerken van) een borderlinepersoonlijkheidsstoornis of een emotieregulatiestoornis. Kennis van DGT komt ook van pas bij adolescenten die in de knoop zitten met emoties en emotieregulatie of die baat zouden hebben bij concrete handvaten om om te gaan met moeilijke momenten.

Opleider

Evelien De Meyer is psychiatrisch verpleegkundige en cliënt-gericht experiëntieel en emotion focused psychotherapeute (FMS). Ze werkt ondertussen 12 jaar in CGG Adentro in Gent waar ze psychotherapie geeft aan volwassenen en ook teamcoach is. Tijdens het werk als verpleegkundige kwam ze in aanraking met Dialectische Gedragstherapie (DGT) en sindsdien schoolde ze zich hierin systematisch bij. Ze begeleidt in het CGG mensen met een emotieregulatieproblematiek die deelnemen aan een intensief ambulant DGT-programma en is lid van het DGT-team. 

Ze heeft geruime tijd een privé-praktijk waar ze eveneens mensen ziet in kader van DGT. 

Na het volgen van de Jaaropleiding Koppeltherapie binnen de Educatieve Academie, is ze aan de slag gegaan met koppels, meer bepaald in het EFT-model voor koppels. Vaak komen er koppels bij haar waarvan één van de partners een emotieregulatieproblematiek heeft en DGT heeft gevolgd. 

De laatste jaren verdiept ze zich eveneens in trauma en volgde ze een opleiding brainspotting ter aanvulling op DGT.

Wanneer?

  • Dinsdag 4 oktober 2022
  • Dinsdag 18 oktober 2022
  • Telkens van 10u tot 17u (1 uur lunchpauze)

Waar?

Educatieve Academie, Patriottenstraat 35, 2600 Berchem

Investering?

215 EURO

(voorschot 50 euro + 165 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

 

Voor studenten van de I.V.-opleiding en geregistreerde I.V.-therapeuten: 180 EURO

(voorschot 50 euro + 130 euro ten laatste 2 weken voor aanvang)

 

Meer info en inschrijving?

Deze opleiding wordt niet georganiseerd door Konnektit.

Wie interesse heeft in deze opleiding, kan zich rechtstreeks aanmelden via deze link.

Vragen?

Konnektit

Sonja Delbeecke
GSM 0496 50 56 65
Email sonja@konnektit.be

 

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen, blogs en tips ontvangen?

Klik hier