Hypnose bij rouwverwerking - Verdiepingsdag

5 december 2022

Deze opleiding wordt georganiseerd door 

 

Voor wie reeds de VHYP-basisopleiding rond rouw voltooid heeft, is er deze verdiepingsdag voor het uitwerken van gepersonaliseerde hypnotische scripts.

Het proces van getroffenen van acute en chronische verlieservaringen loopt vaak vast op basis van idiosyncratische kenmerken die niet onmiddelijk worden onderkend door de psychotherapeut, maar wel kunnen worden blootgelegd aan de hand van hypnotische ontdekkende technieken. Dit vergt zowel van de patiënt als van de psychotherapeut een specifieke inspanning om voorbij te gaan aan uiterlijkheden, maar ook de uitwerking van een gepersonaliseerd script. In deze module leert de cursist gepersonaliseerde scripts, verhalen en metaforen uitwerken, op maat van de cliënt, waarbij de eigenheid van de verlieservaring als uitgangspunt wordt genomen voor het uitwerken van een script, startpunt van een hypnotische reis naar het losmaken van alles wat aanvaarding, vaak op basis van onaangepaste hechting, in de weg staat.

Inhoud

 • Ervaringsgerichte verkenning en exploratie van de ervaring(en) met het opstellen van scripts en het uitwerken van metaforen en verhalen;
 • Korte herhaling m.b.t. het gebruik van verhalen en metaforen in rouwtherapie;
 • Stapsgewijze benadering in de uitwerking van een gepersonaliseerd script op basis van casuïstiek;
 • Creatieve coaching, individueel en in subgroepen voor de verdere verfijning van de verhalen;
 • Oefenen in subgroepen met terugkoppeling in groep.

Belangrijke opmerking :
Cursisten die zelf eerder geconfronteerd werden met een pijnlijk verlies van een dierbare worden verzocht dit op een vertrouwelijke wijze kenbaar te maken aan de trainer zodat er in de loop van de training rekening kan worden mee gehouden.

Leerdoelen

 • Een hypnotische techniek selecteren voor het verkennen en trachten doorbreken van de hindernissen en belemmeringen in de rouwdoorwerking van een patiënt.
 • Een inventaris opstellen van mogelijke werkbare metaforen, verhalen en scripts voor gepersonaliseerde aanpak van complexe of vastzittende rouwprocessen.
 • Een opsomming maken van eigen ankerpunten en spiegelprocessen in het werken met rouwproblematiek.
 • Een selectie maken van creatieve technieken voor het werken met hypnose en rouw.

Doelgroep

Degenen die de VHYP-basisopleiding rond rouw reeds voltooiden.

Deze module is verplicht voor het curriculum hypnosedeskundige in psychotherapie en facultatief voor de andere curricula.

Deze verdiepingsdag kan enkel gevolgd worden indien je de basisdag 'Hypnose en rouw' reeds gevolgd hebt.

Methode

Literatuur, slides, scripts, live demo, video’s, praktijkoefeningen

Wanneer?

 • Maandag 5 december 2022
 • Van 9.30u tot 17u

Waar?

UPC KU Leuven, Leuvensesteenweg 517, Kortenberg, Congrescentrum

Opleider

Lies Scaut is psychotherapeute en specialiseerde zich in de doorwerking van acute en chronische verlieservaringen. Zij werkt als rouwtherapeute in de schoot van De Weg Wijzer (www.dewegwijzer.org), Centrum voor trauma- en rouwbegeleiding. Zij volgde haar opleiding tot rouwtherapeute bij Context, Centrum voor Relatie- en Gezinstherapie UZ Leuven o.l.v. Prof dr Peter Rober en dr An Hooghe, en, bij het Portland Institute (USA) o.l.v. dr Robert Neimeyer. Door middel van jarenlange ervaring in acute opvang van kinderen en jongeren n.a.v. collectieve urgenties en rampen, en, naar aanleiding van crisissituaties op scholen specialiseerde zij zich tevens in het creatief werken met kinderen en jongeren, zowel individueel als in groep. Zij is de coördinator van het Postgraduaat Rouw- en Verliescounselor aan de Hogeschool PXL en een veelgevraagd spreker op congressen, studiedagen en trainingen in binnen- en buitenland. Naast auteur van de boeken ‘DoodGewoon – Kinderen begeleiden bij rouw’ (LannooCampus), ‘Dappere Daan’ (Clavis) en ‘Dood zijn, is dat voor altijd?’ (Pelckmans) is zij co-auteur van verschillende boeken rond rouw en trauma.

Ontdek Lies haar profiel op Ikzoekhulp via deze link.

Accreditering

Accreditering voor artsen is goedgekeurd.

Deze opleiding wordt geaccrediteerd door ABP-BVP

Investering

VHYP-Leden 120 euro,

niet-VHYP leden 150 euro.

Meer info en inschrijven

Deze opleiding wordt niet georganiseerd door Konnektit. Wie interesse heeft in deze opleiding, kan zich rechtstreeks aanmelden via deze link

Vragen?

Konnektit

Sonja Delbeecke
GSM 0496 50 56 65
Email sonja@konnektit.be

 

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen, blogs en tips ontvangen?

Klik hier