Autismespectrum: een gestaltbenadering

27 oktober + 28 oktober 2022

Deze opleiding wordt georganiseerd door

Autismespectrum stoornis (ASS) wordt steeds vaker gesteld als diagnose, en lijkt soms een modeverschijnsel. Als we terugkeren naar de kern van de diagnose, namelijk het niet spontaan voorgrond maken van de Ander, leren we autisme terug begrijpen als een ontwikkelingsproblematiek. Daarbij wordt langzaam duidelijk dat het autistiforme gedrag de best mogelijke manier is van een persoon om met zijn wereld om te gaan. Tegelijk gebeurt  ook het omgekeerde: de omgeving zoekt de best mogelijke manier van omgaan met deze persoon of met dit kind.

Inhoud

Het gewaar worden enerzijds van de ontwikkelingsvaardigheden die we nodig hebben voor het verwezenlijken van onze behoeften, en anderzijds wat de omgeving (soms ten onrechte) verwacht van vaardigheden geeft een verfrissende kijk op autisme. Tevens geeft dit antwoorden op schijnbaar onbegrijpelijk gedrag. We leren in deze training dan ook op een hernieuwde manier inspelen op deze problematiek.

De klassieke verklaringsmodellen zien symptomen gekoppeld aan ASS als het kernprobleem. Vanuit gestalt kijken we naar deze symptomen als het best mogelijke gedrag van de persoon in relatie met zijn omgeving.

Na deze training heb je als hulpverlener meer zicht op:

 • de invloed van historische en hedendaagse cultuurverschijnselen en psychiatrische zienswijzen op de diagnostiek rond ASS
 • hoe je de noden van een persoon voor zijn/haar ontwikkeling kan linken met de wijze van hoe we contact aangaan met die persoon
 • hoe je de ontwikkeling vanuit dit contact kan faciliteren
 • hoe je de comfortzone van de persoon kan inzetten om tot groei te komen

Deze opleiding biedt je ook concrete handvaten in verschillende hulpverlenende settings rond de problematiek ASS. Er wordt gestreefd naar een evenwicht tussen theoretische grondslagen en ervaringsgericht leren.

Er worden theoretische kaders aangeboden en daarnaast ligt de focus op ervaringsgericht leren.

Doelgroep

 • Therapeuten
 • Psychologen
 • Hulpverleners
 • Leerkrachten
 • ...

Deze training richt zich naar hulpverleners die werkzaam zijn met de thematiek van ASS.

Opleider 

Wouter Roelstraete  is meester in de beeldende kunsten en geaggregeerde voor het onderwijs. Wouter vervolledigde de Gestalttherapie opleiding aan het IVC en volgt momenteel de internationale opleiding Gestalt therapy and phenomenological approach to psychopathology and clinical practice. Hij is een NVAGT/EAGT erkend gestalttherapeut.

Daarvoor volgde hij opleidingen psychodrama en de eenjarige basisopleiding experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugdpsychotherapie, beide aan de school of Experiential-Dialectical psychodrama.

Wouter werkt sinds 2012 als psychotherapeut in de groepspraktijk Psyworks (Lauwe). Daarnaast werkt hij als psychotherapeut en coach in het buitengewoon onderwijs Ter Sterre voor jongeren gediagnosticeerd met ASS. Hij geeft regelmatig lezingen over autisme en breekt een lans voor het gestaltmatig werken met mensen met diverse psychische diagnoses.

Wanneer?

 • Donderdag 27 oktober 2022
 • Vrijdag 28 oktober 2022
 • Telkens van 9u30 tot 16u30

 

Waar?

IVC

Min. Vanden Peereboomlaan 27

8500 Kortrijk

Investering?

€ 335 (deze opleiding kan met de kmo-portefeuille betaald worden)

Broodmaaltijden en koffiepauzes zijn inbegrepen in de prijs.

Meer info en inschrijving?

 

Deze opleiding wordt niet georganiseerd door Konnektit.

Wie interesse heeft in deze opleiding, kan zich rechtstreeks aanmelden via deze link 

Vragen?

Konnektit

Sonja Delbeecke
GSM 0496 50 56 65
Email sonja@konnektit.be

 

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen, blogs en tips ontvangen?

Klik hier