VERJAARDAGSCONGRES: De kracht van verbinding, 5 jaar Konnektit

14 oktober 2022

Schrijf je hier in voor ons verjaardagscongres 

Konnektit bestaat dit jaar 5 jaar en dat vieren we op 14 oktober 2022.

Het wordt een dag waarin we jou willen inspireren en de mogelijkheid bieden om met collega's te "konnekteren".

Een dag waarin je de kracht van verbinding kan ervaren, want verbinden & versterken zijn immers de 2 kernwoorden die bij Konnektit al 5 jaar centraal staan.

Collega's uit verschillende beroepsgroepen en stromingen met elkaar en met hulpzoekenden verbinden enerzijds en anderszijds de zorger versterken door te zorgen voor zorgers, dat is de missie van Konnektit.

De diversiteit en rijkdom dat dit multidisciplinaire netwerk met zich meebrengt, zal je ook kunnen ervaren op deze dag.

Tijdens ons verjaardagscongres zullen verschillende sprekers tijdens de workshops en lezingen hun invulling geven aan deze kracht van verbinding vanuit hun eigen expertise. 

Daarnaast willen we jou tijdens deze dag - op onze ontmoetingsmarkt - laten kennis maken met organisaties en bedrijven die voor- of achter de schermen de afgelopen jaren samenwerkten met Konnektit.

Hieronder vind je alle info. Lees je het liever op papier, dan kan je hier de brochure de kracht van verbinding.pdf downloaden en afdrukken.

Plenair

Tijdens het plenaire gedeelde zal onze Konnektit partner Ann Dierickx de verbinding maken tussen recht en gezondheidszorg.

Je denkt wellicht “recht, dat staat ver van mijn bed” of nog “recht, daar blijf ik liever zo veel mogelijk van weg”. Want “recht” hangt voor jou mogelijks samen met “problemen, saaie regeltjes, onbegrijpelijke uiteenzettingen, …”.
Wel, dat hoeft niet zo te zijn.
Het kan ook anders.


Konnektit zet - zoals je weet - in op verbinding en samen met Ann Dierickx - advocaat bij Dewallens & partners - ook op verbinding tussen recht en zorg.
Wil je weten wat de kracht is van deze samenwerking?
Wil je weten hoe een betere kennis van het gezondheidsrecht je in jouw dagdagelijkse praktijk kan helpen?

Op 14 oktober 2022 legt Ann uit waarom en hoe het recht je eenvoudige vuistregels kan aanreiken om bv. je dossiers en je verslaggeving te upgraden.

Ann legt ook uit waarom je die vuistregels beter zou toepassen ten behoeve van jezelf en je cliënten.

De workshops & lezingen

Het klinkt misschien een beetje gek om het woord 'macht' te betrekken in het thema 'verbinding'.  Met deze titel wil Annelies jullie graag meenemen achter de schermen van geweldloze communicatie van Marshall Rosenberg.  

Misschien heb je al wel eens iets gelezen of geleerd over verbindende communicatie en heb je ook al ontdekt dat het een vrij eenvoudig model is.  De meeste mensen gebruiken het als een strategie, een manier om conflicten op te lossen.  Maar eigenlijk is het model niet ontworpen om af en toe in te zetten in lastige situaties.  Het is bestemd als een bewustwordingsmodel, een levenshouding om in het contact via communicatie, je authentiek, eerlijk en empathisch te kunnen verbinden met jezelf en anderen.  

In deze workshop verdiepen we ons in de brede betekenis van het woord 'geweld' in geweldloze communicatie en maken we onmiddellijk de vertaalslag naar de grondhouding binnen verbindende communicatie.

Annelies Peeters verdiept zich als cliënt-centered psychotherapeute sinds 2008 in verbindende communicatie.  In 2000 schreef ze haar eindwerk al over verbinding, maar haar kennismaking met het gedachtengoed van Marshall Rosenberg heeft haar blik verruimd en haar houding beïnvloed in het betekenis geven aan de kracht en de schoonheid van empathie, eerlijk spreken en samenwerking vanuit gelijkwaardigheid.  Vanuit de organisatie 'praatkracht' geeft ze training en coaching aan particulieren en organisaties.  In het bijzonder zit er extra veel warmte in haar hart rond het thema opvoeding, onderwijs, jeugdzorg etc.  'First connection, then education'.  In haar privé-praktijk werkt ze dan ook graag met kinderen, jongeren en hun ouders of andere opvoeders.  Maar uiteraard is iedereen welkom die zoekend is naar verbinding met zichzelf en anderen.

Volgens Pesso zijn er vijf basisbehoeften die voor elk mens gelden.  Het zijn elementaire behoeften die nodig zijn om een stevig fundament te vormen van waaruit een mens zich kan ontwikkelen tot een psychisch gezond mens. Om uit te groeien tot een volwassene die problemen aan kan, die zichzelf kan reguleren en kalmeren, die het aan kan om relaties aan te gaan met anderen. Als er iets in de basis misgaat kan dit diepe sporen nalaten in de volwassenheid. Deze basisbehoeften zijn belangrijk bij de vorming van de persoonlijkheid in ontwikkeling en blijven dit gedurende de rest van het leven.

Pesso onderscheidt de basisbehoefte aan plaats, voeding, steun, bescherming en begrenzing, en drie stadia in het tegemoetkomen van die basisbehoeften.

Allereerst gaat het bij het jonge kind om een lijfelijke vervulling, ouders geven het kind te eten, beschermen en begrenzen het baby'tje. Bij een ouder kind gaat het meer om een symbolisch invullen ervan : het kind krijgt een plaats in het hart, ouders voeden het zelfvertrouwen van hun kind en ondersteunen en beschermen het. Daardoor heeft het als volwassene tenslotte de zorg van ouders verinnerlijkt.  Het kind  staat dan met zelfvertrouwen in het leven, draagt zorg voor zichzelf, en heeft een innerlijk gevoel van plaats.

Als het kind echter niet kreeg wat het nodig had, blijft het er in de volwassenheid naar zoeken. 

Dit beïnvloedt de wijze waarop iemand naar zichzelf kijkt en ook naar anderen.

In deze ervaringsgerichte workshop leren we luisteren naar ons lijf als bron van informatie over onze basisbehoeften via gestructureerde oefeningen.

Annelies Van Overbeke is Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, Internationaal Gecertificeerd Pessotherapeut, freelance trainer, opleider en supervisor. 

Vroege tekorten en trauma laten diepe sporen na, zowel geestelijk, neurologisch als lijfelijk. Er is ondertussen een vrij grote consensus over het feit dat behandeling zich ook op deze 3 domeinen moet richten. Of en hoe we traumatische gebeurtenissen geïntegreerd krijgen, hangt in grote mate af van ons Innerlijk Werkmodel. Het ontbreken van Innerlijke Werkmodellen van een veilige Ander zorgt vaak voor problemen. Bij afwezigheid van de geïnternaliseerde ‘goede ouder’ blijven cliënten veiligheid zoeken in wat de reële ouder te bieden had, ook als dit niet in het belang van het kind was.

De aanpak van vooraf bestaande eerder onveilige hechtingsstijlen kunnen de (trauma)behandeling ondersteunen en efficiënter maken. Pessopsychotherapie beoogt oa. het creëren van een nieuw positief Innerlijk Werkmodel van hechting. Een krachtige methodiek hierbij is de ontwikkeling van het beeld van ‘ideale ouder of ouders’ die ons toelaat om symbolische ouders te creëren en in interactie met hen correctieve (lijfelijke) ervaringen op te doen zodat het Innerlijk Werkmodel veiliger wordt.

In deze workshop gaan we naast theoretische duiding vooral ervaringsgericht aan het werk met deze ‘ideale ouder oefening’.

Annelies Van Overbeke is Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, Internationaal Gecertificeerd Pessotherapeut, freelance trainer, opleider en supervisor. 

Schokkende gebeurtenissen rukken je weg uit de continuïteit van het leven en schorten de verbinding met anderen op. Je krijgt een gedwongen “time out” en komt terecht in de marge. Niemand verdient het om in de zijlijn van het leven terecht te komen, als een soort bijverschijnsel, naast het leven dat anderen leven. Je krijgt dan de indruk dat je precies nergens meer deel van uitmaakt.

We zijn echter allemaal wezens van liefde en licht. Alles is aan alles verbonden. Al wat leeft, planten, dieren en mensen, maakt deel uit van een groter en betekenisvol geheel. Als mensen zijn we allemaal hetzelfde en willen alleen maar gelukkig zijn. Onze essentie bevindt zich op het niveau van het zuivere bewustzijn en heeft in feite niets te maken met onze kleur, onze cultuur of ons geloof.

In zijn lezing bouwt Erik de Soir zijn betoog op aan de hand van de 18-ities - 18 Engelse woorden die op “-ity”eindigen – die hij aan de hand van talrijke getuigenissen schetst als een regenboog van concepten voor een zinvolle verwerking van verlies en trauma. Elk woord op zich geeft een bepaalde kleur aan de verliesverwerking, als onderdeel van een groter geheel. Zoals bij de filtering van wit licht, kan je leren de regenboog van de 18-ities in jezelf te maken om je leven te blijven zingeven na verlies. Wat is, is! Wie je op zijnsniveau wil worden, kan je worden, maar het kost je moed en blijvende inzet.

Erik de Soir is Doctor in de Psychologie (Universiteit Utrecht) en Doctor in de Sociale en Militaire Wetenschappen (Koninklijke Militaire School). Hij verricht onderzoekswerk naar de effecten van acute en chronische traumatisering en doceert aan binnenlandse en buitenlandse universiteiten. Hij verleende psychologische opvang en begeleiding aan de getroffenen van verkeersongevallen, collectieve urgenties en oorlogssituaties. Hij treedt vaak op als expert in de media, geeft opleiding in boeddhistische meditatie en publiceerde een aantal sterk gewaardeerde boeken voor professionele hulpverleners.

In deze workshop nodigt Jessie je uit om via korte theoretische handvaten en ervaringsgerichte oefeningen kennis te maken met wat ‘Focusing’ kan betekenen.

Focusing is naast een aan te leren techniek vooral een levenshouding van aanwezig, niet-oordelend, mild luisteren (naar jezelf en de andere) en beluisterd worden. Op die manier kan je in verbinding komen met je eigen innerlijke kracht en ‘inner living forward ‘. (*)

Dr. Jessie Delooz is psychiater, systeempsychotherapeute en hypnosedeskundige. Zij is een door TIFI erkend Focusing-georiënteerd-psychotherapeute en Focusing-coördinator (www.focusing.org). Zij is tevens coördinator van De Binnentuin, psychotherapeutisch centrum te Boutersem.

Hulpverleners zijn hulp-verleners. Vaak weten ze al op jonge leeftijd dat ze iets willen betekenen voor anderen. Dat hebben ze vroeg geleerd. Wat hulpverleners vaak niet al vroeg geleerd hebben, is grenzen stellen en goed voor zichzelf zorgen. Daar wordt, zelfs onder elkaar, vaak een beetje over gefronst. Niet over mindfulness doen of regelmatig sporten. Nee. Dat vinden ze goede gewoontes.

Een cliënt laten wachten omdat je nog geen pauze hebt gehad?  Jouw dossiers niet voorbereiden op een zondag?  Cliënten die in de namiddag staan ingepland, afbellen omdat je niet lekker in je vel zit? Dan wordt het lastiger. Dan gaat het over de vraag: Hoe blijf je in verbinding met jezelf terwijl je zorgt voor anderen?

Lieve Bruyninx is als psycholoog afgestudeerd aan de universiteit van Gent. Ze is een ervaren gedragstherapeut die met Acceptance and Commitment Therapy (ACT) werkt sinds 2006.  Momenteel integreert zij Relational Frame Theory (RFT) en ACT in alle aspecten van haar therapeutische werk. Hierdoor hebben haar trainingen een sterke focus op het leren begrijpen van menselijk gedrag als de basis voor maatwerk aan cliënten en trainees. Het doel is steeds bouwen aan sterkere professionele vaardigheden en persoonlijke groei. Lieve heeft specifieke expertise opgebouwd in het gebruik van metaforen, experiëntiëel werk en in het bouwen van een veilige therapeutische relatie. Lieve is een peer reviewed ACT trainer en supervisor voor VVGT. Ze traint, superviseert en begeleidt via haar eigen bedrijf, Factor Psy.

In rust en verbinding met jezelf aanwezig zijn bij je cliënt.

Dat is wat elke therapeut en coach het liefste wil. Soms word je echter getriggerd, vaak door een bepaald ‘type’ cliënt. De kans is dan groot dat je eigen kwetsbaarheid geraakt wordt en dat je in bepaalde bindingspatronen terecht komt: harder werken, je terugtrekken, de begeleiding willen afbreken, je ergeren aan de cliënt of moedeloos worden omdat je innerlijke criticus je te pakken krijgt.

Om je eigen reacties te begrijpen, is het aangewezen om terug te gaan naar je kwetsuren in je gezin van oorsprong. Zicht krijgen op je bindingspatronen en je onderliggende kwetsbaarheid onderzoeken, zorgen ervoor dat je innerlijk kind stevig en veilig op je eigen schoot blijft zitten. Een noodzakelijke voorwaarde om in verbinding te blijven met jezelf, en met een open hart aanwezig te kunnen zijn bij je cliënt.

In deze workshop krijg je een beknopt theoretisch kader gebaseerd op persoonlijke ervaringen van Marijke. Je krijgt handvatten om de interacties tussen jou en je cliënt te ontrafelen en deze kennis in te zetten in je begeleidingen. Je ontdekt op een milde manier hoe je eigen kwetsbaarheid de weg wijst naar verbinding met jezelf en je cliënt.

Marijke Leys is meer dan 20 jaar aan de slag als psychotherapeute en richtte in 2006 het Voice Dialogue Instituut op waar ze samen met haar team therapeuten en coaches opleidt tot Voice Dialogue Facilitator. Ze volgde een integratieve opleiding, is Emotion Focused Therapeut en opgeleid in EMDR en TIST (gecertificeerd door Janina Fisher). Ze is auteur van ‘Oog in oog met kwetsbaarheid’ en ‘Kwetsbaarheid als kompas’.

Hoe draag jij zorg voor jezelf tijdens het zorgen voor anderen?

Hoe blijf jij als hulpverlener jouw eigen draagkracht in balans houden met jouw draaglast?

Hoe vind jij rust in de maalstroom van het leven?

In deze workshop ligt het accent op beleven en voelen. Uit het hoofd en in het lijf.

We proeven van Mindfulness en leren ervaren hoe deze evidence based methodiek ons helpt om aandacht en energie in het hier en nu te houden. Het enige moment waarin je zelfzorg kàn opnemen: leren stoppen en landen, leren inchecken bij jezelf en met mildheid observeren wat er is, om van daaruit wijze keuzes te maken. Na de workshop kan je aan de slag met een aantal concrete tools.

Mieke Van Hecke is docent & trainer mindfulness, mental coach & loopbaancoach. Ze heeft sinds 2011 haar eigen praktijk in Evergem, MIE – Mindful In Evenwicht, waar ze focust op individuele begeleiding en op het begeleiden van kleine groepen. Haar opgebouwde skills geeft ze graag door. Lesgeven zit in haar opleiding en passie. Het laatste decennium doet ze dit als gastdocent binnen het PGR The Human Centered Organisation op Arteveldehogeschool. En als gastdocent binnen de Bachelor Wellbeing & Vitaliteitsmanagement op Vives Hogeschool. Op vraag biedt ze ook supervisie aan voor collega hulpverleners die willen werken met mindfulness.

Chinese geneeskunde beschouwt de mens in zijn geheel. Emoties en lichamelijke symptomen en tekenen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.  Zo zal iemand die piekert waarschijnlijk spijsverteringsklachten krijgen.   Ook omgekeerd kunnen spanningen en emoties ontstaan als je je lichaam op een bepaalde manier gebruikt. Je krijgt een vicieuze cirkel  van klachten. Met Chinese geneeskunde (acupunctuur, kruiden, energetische oefeningen enz) kan je vanuit een lichamelijke benadering ook emoties en stress aanpakken. Wat kan je vanuit Chinese geneeskunde meenemen om je cliënt nog beter te begrijpen en te begeleiden? En welke eenvoudige tips en Qigong oefeningen kan je inzetten in je praktijk?

Sofie-Ann Bracke heeft eerst rechten gestudeerd, maar sloeg nadien een andere weg in en studeerde Chinese bewegingsleer en geneeskunde. Met Taijiwuxigong®, een Chinees systeem van energetische oefeningen, ontdekte ze het belang van een goede lichaamshouding voor fysiek, mentaal en emotioneel welzijn. In 1997 behaalde ze ook haar diploma acupunctuur en Chinese kruiden aan the London College of Traditional Acupuncture and Oriental Medicine. Ze studeerde ook non-verbale communicatie en bemiddeling. Sinds 1992 geeft ze Taiji en Qigong lessen en sinds 2011 opleidingen en coaching in non-verbale communicatie. Ze is gepassioneerd door het onzichtbare zichtbaar te maken, vooral op vlak van wat we met ons lichaam doen. Meer mindful je lichaam inzetten zodat je je goed in je vel voelt, je jezelf beter kent en aanvaardt en je communicatie soepeler verloopt, daar gaat ze voor.

Stef is er als co-voorzitter van Uppsy-Bupsy, een beroepsvereniging voor psychologen, van overtuigd dat een performante en inhoudelijk rijke GGZ nood heeft aan meerstemmigheid.

Upps-Bupsy denkt dat de zoekende mens het best geholpen wordt vanuit soms erg verschillende invalshoeken en perspectieven op de gepresenteerde klachten.

In die context pleiten zij voor het behoud van de bestaande samenwerkingen in teams (binnen bv. CGG's, groepspraktijken en zelfs ziekenhuizen) tussen goed geschoolde psychotherapeuten ook als zij andere vooropleidingen genoten dan psychologen en pedagogen.

De pogingen van de overheid ons beroepsveld te reguleren helpen ons momenteel niet in dit streven.

In zijn betoog schetst Stef hoe hij kijkt naar de recente ontwikkelingen en tracht hij daar een ander verhaal naast te plaatsen: weg van een soort hiërarchisch denken rond 'verbinden' naar een verhaal waarin de verbinding gezocht kan worden in het samen zoeken naar harmonische samenzang binnen een meerstemmig koor.

Stef Joos is psycholoog en systeemtherapeut. Al ruim 25 jaar actief in de langdurige psychiatrische zorg, momenteel in een mobiel psychiatrisch team. Heb daarnaast al haast even lang een eigen praktijk, momenteel in Malle. Auteur van verschillende artikels over psychosezorg, langdurige zorg, psychotherapie. De laatste jaren ook erg actief rond ons vak en de plaats van psychologen in het zorglandschap. Sinds iets meer dan een jaar voorzitter van Uppsy-Bupsy, een beroepsvereniging voor psychologen.

De ontmoetingsmarkt

Op de ontmoetingsmarkt kan je kennis maken met organisaties en bedrijven die de afgelopen jaren op een actieve manier voor of achter de schermen met Konnektit samenwerkten en waarmee we jou graag laten kennismaken.

Volgende partners lieten al weten dat zij aanwezig zullen zijn:

 • In-Spirado, organisator van kortdurende opleidingen en inspiratiedagen
 • VHYP, Vlaamse Wetenschappelijke hypnosevereniging
 • stressmanagement - Different, opleidingen georganiseert door Dr. Luc Swinnen
 • AndersKan, vormingen voor professionals en cliënten
 • IVC vzw, organisator van opleidingen vanuit de gestaltvisie 
 • VESB, vereniging voor erkende stress- en burnout coaches
 • Uppsy-Bupsy, beroepsvereniging voor psychologen
 • Educatieve academie, organisator van opleidingen vanuit de integratieve visie
 • Introlution, aanbieder van online agenda (Konnektit partner)
 • Vanbreda Soenen Verzekeringen, verzekeringsmakelaar (Konnektit partner)
 • Dats24, brandstoffen (Konnektit partner)
 • Justified, debiteurenbeheer (Konnektit partner)
 • De Tekstbewerker, copywriting (Konnektit partner)
 • Sereni, netwerk van begrafenisondernemers (Konnektit partner)
 • Livalos, websitemaker (Konnektit partner)
 • ....

Wanneer?

14 oktober 2022

Programma

 • 9u – 9u30 onthaal
 • 9u30 – 10u45 officiële verwelkoming en plenaire gedeelte
 • 10u45 – 11u00 pauze
 • 11u00 – 12u30 workshops / lezingen (*)
 • 12u30 – 13u30 lunch en opening van de ontmoetingsmarkt
 • 13u30 – 15u workshops / lezingen (*)
 • 15u – 15u30 pauze
 • 15u30 – 17u workshops / lezingen (*)
 • 17u – 19u receptie

Elke workshop / lezing duurt anderhalf uur, met uitzondering van de workshop met Jessie Delooz. Deze workshop duurt 3u.

Waar?

Bluepoint Antwerpen

Filip Williotstraat 9

2600 Berchem

Accreditatie

Je ontvangt 6 CPD's vanuit ABP-BVP in functie van ECP voor dit congres

Investering? 

 

  bedrag excl. btw btw
Konnektit leden 190 euro 39,90 euro
niet leden 220 euro 46,20 euro

 

koffie / thee / water / lunch / receptie inbegrepen

(**) Voor dit event kan er geen gebruik gemaakt worden van de KMO-portefeuille

De inschrijver aanvaardt dat elke vorm van overmacht (ziekte, …) of welkdanige reden ook waardoor hij of zij niet aanwezig zou kunnen zijn, te zijnen of haren laste wordt gelegd en de inschrijver aldus in geen geval gerechtigd is op terugbetaling van de niet bijgewoond evenement. De inschrijver heeft in geval van verhindering het recht zich door een derde te laten vervangen, mits de inschrijver ons hiervan voorafgaandelijk per e-mail in kennis stelt. .”

Inschrijven

Inschrijven kan via deze link

 

 

Vragen?

Konnektit

Sonja Delbeecke
GSM 0496 50 56 65
Email sonja@konnektit.be

 

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen, blogs en tips ontvangen?

Klik hier