Jaaropleiding Leren werken met familieopstellingen

start 18 oktober 2022

Deze opleiding wordt georganiseerd door

“DOOR EEN OPSTELLING KRIJGT DE FAMILIEZIEL EEN DUWTJE IN DE GOEDE RICHTING.” – BERT HELLINGER

Wij zijn allen deel van een familiesysteem. De relatie met partner, ouders, kinderen en familie brengt niet alleen voldoening en geluk maar ook frustratie en teleurstelling. Thema’s waar we als individu mee worstelen, vinden dikwijls hun oorsprong in de familie waarin we zijn opgegroeid en openbaren zich in onze huidige relaties. Sommige patronen worden van generatie op generatie doorgegeven. Op respectvolle wijze therapeutisch werken met een persoon, relatie of gezinstherapie vraagt om specifieke technieken, strategieën en aandachtspunten. Het tussenmenselijke verkeer en de verbindingen tussen individuen krijgen meer aandacht. Met behulp van familieopstellingen kunnen spanningsvelden in een systeem op een eenvoudige en ontroerende manier zichtbaar gemaakt worden. Dit kan de start zijn voor een proces van integratie en heling.

Inhoud

 • De dynamische structuur en elementen van een familie: de juiste rollen, functies, hiërarchie, verantwoordelijkheid, gerechtigheid, verbinding, zorg.
 • Grondhouding en uitgangspunten vanuit de Interactionele Vormgeving.
 • Een theoretische omkadering vanuit de intergenerationele benadering van Bozormmenyi-Nagy, de systeemgeoriënteerde structurele benadering van Minuchin, de systeemgeoriënteerde directieve benadering van Haley en de dynamiek van familiebanden van Bert Hellinger.
 • Voorbeelden van een opstelling met aandacht voor “awareness” (experiëntele benadering).
 • Vorming van een gezin/familie: fazen van het gezin en individuele ontwikkelingsfases.
 • Expliciete en impliciete regels, communicatie en de taal van een familie.
 • Fases van een constellatie.
 • Inoefenen van een opstelling
 • Archetypen als sturende krachten in een familiesysteem (Jungiaanse benadering).
 • Verborgen patronen.
 • Strategieën, technieken, interventies en dialoog gericht op het grotere geheel.
 • Speciale interventies, thema’s, geheim.
 • Verbindend werken, samenwerken.
 • Werken met procesopstellingen
 • Organisatieopstellingen

Leerdoelen

 • Werken met familieopstellingen (zoals ontwikkeld door Bert Hellinger).
 • In het individuele psychotherapeutische werk oog hebben voor de ruimere familiecontext.

Methode

Theorie, ervaringsgericht oefenen, praktisch technisch trainen.

Doelgroep

 • Therapeuten,
 • Hulpverleners
 • Mensen uit de zorg- of onderwijssector.

Wie voor deze opleiding wil inschrijven en geen therapeutische vooropleiding of eigen praktijkervaring van minimum vijf jaar heeft, dient de basismodule de therapeutische werkrelatie te volgen.

De docenten hebben steeds het laatste woord of de achtergrond en beroepservaring van de potentiële deelnemer al dan niet voldoende is voor deelname en het volgen van de basismodule.

Opleider

Marco Alibertis is algemeen directeur van de Educatieve Academie, en docent binnen het postgraduaat Psychotherapie in de Interactionele Vormgeving en de Jaartraining Integratieve Koppeltherapie.Hij studeerde orthopedagogie en gezinswetenschappen en genoot verder o.m. de opleidingen Interactionele Vormgeving, EFT en diverse trainingen rond intrafamiliaal geweld, echtscheidingsproblematiek en nieuw samengestelde gezinnen. Beroepsmatig is hij naast de therapiepraktijk in het verleden actief geweest in de gehandicaptensector, en de laatste jaren in het Algemeen Welzijnswerk, meer bepaald in de Bezoekruimte, waar hij (ex-)gezinnen begeleidde bij een verbroken of verstoord ouder-kind contact.

Wanneer?

 • dinsdag 18 oktober 2022
 • dinsdag 22 november 2022
 • dinsdag 20 december 2022
 • dinsdag 17 januari 2023
 • dinsdag 7 februari 2023
 • dinsdag 28 februari 2023
 • dinsdag 28 maart 2023
 • dinsdag 18 april 2023
 • dinsdag 2 mei 2023
 • dinsdag 30 mei 2023

Telkens van 10u tot 17u met één uur middagpauze. 

Waar?

Educatieve Academie, Patriottenstraat 35, 2600 Berchem

Investering?

ZONDER BASISMODULE: 1165 euro

MET BASISMODULE: 1365 euro

 

Meer info en inschrijving?

Deze opleiding wordt niet georganiseerd door Konnektit.

Wie interesse heeft in deze opleiding, kan zich rechtstreeks aanmelden via deze link.

Vragen?

Konnektit

Sonja Delbeecke
GSM 0496 50 56 65
Email sonja@konnektit.be

 

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen, blogs en tips ontvangen?

Klik hier