Jaaropleiding I.V.-coaching

start 17 oktober 2022

Deze opleiding wordt georganiseerd door

(Life-)coaching zit in de lift.

De I.V.-visie met integratieve methodieken leent zich goed tot coaching ‘pur sang’ waarbij het doel heel duidelijk organisatie en “actie” is. Coaching wordt tevens meer en meer ‘een onderdeel van… ‘. Zo kan ook in een therapeutisch of educatief proces tijdelijk een coachende lijn nodig zijn.

Inhoud

De sleutel tot de ander ben jezelf. Dat telt voor iedere coach. Maar het geldt ook voor de coachee en zijn doelen. We vertrekken hierbij vanuit de I.V.-driehoek. Daarom kijken we naar jezelf. Wie ben ik als coach? Wanneer en waarom gebruik ik coachende methodieken?

 • Wat is het vertrekpunt (Script) in het betekenisgebied?
 • Wat is mijn Doel in het creatiegebied (opdracht)?
 • En wat is mijn Attractaat (missie) dat ik als coach nastreef?

We kijken naar de coachee en stellen diezelfde drie vragen.

 

I.V.-getrouw maken we uitstappen naar andere stromingen, coachingsmethoden, en wetenschappelijke inzichten om ze integratief in te zetten.

 • Oplossingsgericht coachen en andere gedragscognitieve modellen
 • Procesgerichte methodieken gebruiken ifv handelen
 • Motiverende psychologische modellen
 • Wetenschappelijke inzichten voor individueel coaching en groepscoaching
 • We gaan bij succesvolle mensen te rade
 • We gaan op integratieve wijze coachende methodieken verrijken met therapeutische inzichten en vaardigheden.

 

Iedere deelnemer kan vanuit zijn eigen insteek aan de slag en we coachen elkaar! We ondersteunen elkaar om de methodieken en inzichten meteen concreet en doelgericht in te zetten in onze dagelijkse praktijk. Dit kan zowel door live als online contacten.

Leerdoelen

We worden overspoeld door coachingmodellen. Door ze te verbinden in de I.V.-driehoek ontdekken we de existentiële insteek en de procesmatige complexiteit die ons tot mens maakt, maar vaak in coachingmethoden ontbreekt.

Doelgroep

Professionelen waarvan coaching een belangrijk onderdeel van hun opdracht is: docenten, groepsleiders, beleidsmedewerkers, loopbaantrainers,..

Psychotherapeuten die met cliënten (tijdelijk) meer coachend willen werken

De training staat open voor iedereen. Cursisten die geen voorkennis hebben van de Interactie-driehoek of I.V.-driehoek, dienen het boek ‘Interactionele Vormgeving: handboek psychotherapie’ te lezen en de basismodule ‘Inleiding in de I.V.-driehoek’ te volgen.

Opleider

Marleen Van Laere is docente binnen de vierjarige I.V.-opleiding waar ze zelf afstudeerde in 2000. Ze is de medeoprichtster van Coherent, een groepspraktijk waar ze psychotherapie, vorming, groeigroepen, coaching en supervisie aan hulpverleners en teams geeft. Ze is ook werkzaam in CAW Antwerpen waar ze gezinnen rond IFG contextueel heeft begeleid en waar ze nu werkzaam is in de daderhulpverlening. Ze is een vaste supervisor bij Tejo Antwerpen waar de klemtoon ligt op het kort kracht- en oplossingsgericht werken. Ze geeft op de Educatieve Academie de jaartraining tot supervisor.

Ze studeerde gezinswetenschappen en gaf daar enkele jaren gesprekstechnieken. Ze volgende veel bijscholingen en trainingen waar onder systemisch werken met IFG, Goldstein, Creatieve therapie, Trauma en Gedragscognitief werken.

Wanneer?

 • maandag 17 oktober 2022
 • maandag 14 november 2022
 • maandag 12 december 2022
 • maandag 16 januari 2023
 • maandag 13 februari 2023
 • maandag 27 maart 2023

Telkens van 10u tot 17u (1 uur lunchpauze) 

Waar?

Educatieve Academie, Patriottenstraat 35, 2600 Berchem

Investering?

ZONDER BASISMODULE: 699 euro

MET BASISMODULE: 799 euro

 

Meer info en inschrijving?

Deze opleiding wordt niet georganiseerd door Konnektit.

Wie interesse heeft in deze opleiding, kan zich rechtstreeks aanmelden via deze link.

Vragen?

Konnektit

Sonja Delbeecke
GSM 0496 50 56 65
Email sonja@konnektit.be

 

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen, blogs en tips ontvangen?

Klik hier