Ik stop met mijn praktijk, wat nu?

Regelmatig schrijf ik blogs met tips die verband houden met het hebben van een eigen praktijk. Maar waar moet je rekening mee houden als je beslist om te stoppen met je praktijk? Dit kom je te weten in deze blog.

 

Ik stop met mijn praktijk

Je hebt beslist om de deuren van je praktijk te sluiten.

Misschien heb je beslist om met pensioen te gaan of heb je ontdekt dat het zelfstandig zijn niets voor jou is. Of misschien is er een andere reden waarom je deze beslissing neemt.

Wat ook de reden is, als je deze beslissing neemt, zijn er enkele zaken waarmee je rekening dient te houden.

Continuïteit van de zorg moet gewaarborgd zijn

Als je stopt met je praktijk dien je er in eerste instantie over te waken dat de continuïteit van de zorg gewaarborgd blijft, zeker als je een WUG-er bent.

Artikel 20 van de Kwaliteitswet zegt immers dat, wanneer een gezondheidszorgbeoefenaar (een WUG-er dus zoals een arts, klinisch orthopedagoog, klinisch psycholoog, …) zijn praktijk definitief stopzet, hij het cliëntendossier en eventueel andere nuttige en noodzakelijke inlichtingen voor de continuïteit van de zorg met toestemming van de cliënt overmaakt aan een andere gezondheidszorgbeoefenaar.

Die verplichting is trouwens ook opgenomen in artikel 29 van de deontologische code voor de psychologen. Het zegt dat de psycholoog de continuïteit moet verzekeren van de professionele diensten die hij verstrekt, met inbegrip van de medewerking met andere beroepen, en dat hij de nodige maatregelen moet nemen wanneer hij zijn verbintenis moet opschorten of beëindigen.

En voor de volledigheid: ook voor niet-WUG-ers is het aan te raden om artikel 20 van de kwaliteitswet te respecteren. Vanuit het zorgvuldigheidsprincipe wordt immers aangeraden om deze kwaliteitswet te volgen, ook als je coach, seksuoloog, niet-WUG psychotherapeut, … bent.

Dus je moet:

  • cliënten een paar maanden op voorhand informeren dat je stopt;
  • hen de kans bieden een collega te zoeken/vinden, dus jij biedt hen meerdere opties aan;
  • een kopie geven van het dossier aan je opvolger zodat hij alle nodige info heeft om de zorgcontinuïteit te waarborgen, maar zelf ook een exemplaar behouden (in functie van eventuele aansprakelijkheidsclaims die nog kunnen volgen).

 

Wat met je erkenning?

Bij sommige beroepen blijf je gewoon je erkenning behouden (bijvoorbeeld de psycholoog). Bij andere – zoals een bemiddelaar bijvoorbeeld – zal de erkenning stoppen als je geen aanvragen meer indient bij de Federale Bemiddelingscommissie om je erkenning te behouden.

 

Moet ik bereikbaar blijven voor cliënten?

Vanuit het gegeven dat de continuïteit van de zorg gewaarborgd dient te zijn, is het aan te raden om bijvoorbeeld je GSM-nummer nog even te behouden als je een apart nummer had voor je praktijk. Dit staat nergens expliciet in de wet, maar het is moeilijk voor cliënten om je op dat nummer te bereiken als dit nummer niet meer bestaat. Bijgevolg is het aan te raden om dit nummer (en naar analogie ook je emailadres van de praktijk) nog even te behouden voor het geval er vragen komen van cliënten, opvolgende hulpverleners, …

Om hier vooraf aan tegemoet te komen, kan je ruim op voorhand via alle mogelijke kanalen (mail, sociale media, website, …) aankondigen dat je je praktijk zal stopzetten en melden waar ze terecht kunnen nadat je bent gestopt.

Wat dit laatste betreft kan je ook verwijzen naar de website van ikzoekhulp.be. Vanuit Konnektit – die beheerder is van deze website – staan we immers klaar om hulpvragen zowel via de website als via mail en telefoon te beantwoorden.

 

Wat met mijn beroepsaansprakelijkheid? 

Check zeker bij je verzekeringsmaatschappij of en hoelang je nog gedekt bent nadat je je praktijk en je polis hebt stopgezet, want dit verschilt van polis tot polis.

De rechtsbijstandsverzekering die door Konnektit aangeboden wordt, blijft bijvoorbeeld tot 20 jaar na stopzetting geldig voor klachten die voortvloeien uit de periode dat men verzekerd was MAAR deze termijn is dus niet bij elke polis van toepassing dus kijk zeker je polis na!

 

Wat met mijn dossiers?

De kwaliteitswet (artikelen 33 tot en met 35) bepaalt hoe jouw cliëntendossier eruit moet zien. Daarnaast bepaalt dezelfde wet dat je minimum 30 en maximum 50 jaar het dossier dient bij te houden. Deze termijn start vanaf het laatste cliëntencontact. Dus als ik op 13 juli 2022 een laatste maal een gesprek heb met mijn cliënt, dien ik dit dossier minstens tot 13 juli 2052 te bewaren en maximum tot 13 juli 2072.

Het bewaren van het dossier is zowel van belang voor het geval een cliënt zijn patiëntenrechten laat gelden en bijvoorbeeld inzage of een kopie vraagt, maar ook om jezelf te verdedigen in geval van een aansprakelijkheidsclaim.

 

En wat met mijn ondernemingsnummer?

Je dient ook enkele andere zaken met betrekking tot jouw ondernemingsnummer, btw-nummer en dergelijke in orde te brengen. Maar hierover lees je meer in deze blog.

 

Vragen?

Heb je nog vragen rond de stopzetting van je praktijk, contacteer mij dan via sonja@konnektit.be

Sonja Delbeecke heeft sinds 2005 een eigen praktijk als psychotherapeute / bemiddelaar in familiezaken. Daarnaast is ze zaakvoerder van Konnektit en ondersteunt ze hulpverleners zowel op inhoudelijk vlak als op vlak van ondernemen.

 

© 2022 – Sonja Delbeecke - alle rechten voorbehouden

Volgend bericht

Vorig bericht

Alle berichten

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen, blogs en tips ontvangen?

Klik hier

 

Wil je op de hoogte gehouden worden van onze opleidingen, blogs en tips ontvangen?

Klik hier